nieuws

06 dec 2000, 00:12

Groningse besturen betuigen steun aan ontbonden St. Martinusparochie

Vier Groningse parochiebesturen hebben een steunbetuigingbrief gestuurd naar het vorige week door bisschop W. Eijk ontbonden bestuur van de St. Martinusparochie.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

In de brief, die ook naar Eijk zelf is gezonden, wordt de heengezonden bestuursleden een hart onder de riem gestoken. ,,Wij betreuren de gang van zaken zeer’’, zo melden de parochiebesturen van Groningen, Haren, Hoogkerk en Eelde/Paterswolde in de brief.
Eijk stuurde vorige week het bestuur van de St. Martinusparochie naar huis na een uit de hand gelopen meningsverschil over de benoeming van een nieuwe pastoor. Niet alleen het bestuur van de kerspel, maar ook de pastorale werkers en vrijwilligers uitten grote bezwaren tegen de komst van de Maastrichtse pastoor R. Wagenaar. Het parochiebestuur was het niet eens met de behoudende opvattingen van Wagenaar omtrent de vieringen en de pastorale en diaconale zorg. Bovendien stak het veel parochianen dat bisschop Eijk en de benoemde pastoor oude vrienden van elkaar zijn.
De bisschop heeft nu een tijdelijk bestuur benoemd om maatregelen te nemen voor een spoedige vorming van een nieuw parochiebestuur. A. van Loenen, de oud-vice-voorzitter van het bestuur, bestrijdt de lezing van het bisdom dat het bestuur alle gelegenheid heeft gehad zijn visie op de benoeming kenbaar te maken.