nieuws

08 feb 2008, 17:05

Groningse automobilisten naar eigen zeggen keuriger in verkeer

Groningse automobilisten rijden naar eigen zeggen minder vaak door rood en vaker zonder alcohol op dan gemiddeld landelijk gebeurt. Ze hebben ook meer begrip voor gordelcontroles. Dat blijkt uit het Perceptieonderzoek 2007, dat in opdracht van het Bureau Verkeershandhaving van het Openbaar Ministerie (BVOM) is uitgevoerd. Groningers vinden het rijgedrag van hun medeweggebruikers dan ook veiliger. Ze zijn wel net zo vaak betrokken bij een ongeval en ontvangen net zo vaak een bekeuring als de gemiddelde landelijke automobilist.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Op een aantal punten verschillen Groningse automobilisten duidelijk van het landelijk gemiddelde. Zo vinden ze gordelcontroles vaker zinvol dan landelijk (91,2 tegenover 83,2 procent). Deze positieve houding ten aanzien van gordelcontroles nam afgelopen jaar bovendien flink toe.

‘Toegestane hoeveelheid alcohol in bloed moet lager’


Wat alcohol betreft zeggen Groningers vaker zonder slok op achter het stuur te zitten. Een groeiend aantal mensen (23,4 procent) vindt dat de pakkans groot is, beduidend meer dan in 2006 (17,3 procent). Ze vinden ook meer dan landelijk het geval is, dat rijden onder invloed de kans op een ongeval vergroot. De wettelijk toegestane hoeveelheid alcohol in het bloed moet volgens Groningers dan ook omlaag.

Voldoende rood lichtcontroles


Automobilisten in onze provincie rijden naar eigen zeggen minder vaak door rood dan landelijk gebeurt. Ze schatten de pakkans ook hoger in, in 2007 ook meer dan in 2006 (30,7 tegenover 24,2 procent). Tegelijk geven ze aan dat het aantal rood lichtcontroles voldoende is. Het percentage mensen dat aangeeft dat er ‘te weinig’ van deze controles zijn, is zelfs sterk afgenomen ten opzichte van 2006 (35,9 tegenover 50,3 procent).

Minder vaak te hard binnen bebouwde kom


Beduidend meer Groningse automobilisten dan vorig jaar vinden dat te hard rijden op autosnelwegen de kans op ongelukken vergroot (49,6 tegenover 41,6 procent). Toch rijden ze niet minder vaak te hard op deze wegen. Er zijn ook minder mensen die de kans om gepakt te worden groot achten. Toch antwoorden Groningers op de vraag waarop de politie (nog meer) moet controleren als tweede antwoord: rijsnelheid. Op nummer één staat agressief rijgedrag en op nummer drie alcoholgebruik.Op 50 kilometerwegen zeggen Groningers zich beter te gedragen: 40,8 procent van de automobilisten zegt nooit te hard te rijden op 50 kilometerwegen. Landelijk is dit percentage veel lager: 31,5 procent.