nieuws

04 nov 2011, 08:08

Groningse ambtenaren voortaan centraler aangestuurd door kleiner Managementteam

Het gemeentelijk apparaat van Groningen wordt voortaan bestuurd door een managementteam van vijf personen, in plaats van door acht directeuren.
Het gemeentelijk apparaat van Groningen wordt voortaan bestuurd door een managementteam van vijf personen, in plaats van door acht directeuren.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Burgemeester en wethouders hebben na een positief advies van de Centrale Ondernemingsraad (COR) definitief ingestemd met vorming van het Groningen Managementteam (GMT) en met de benoeming van de eerste GMT-leden. De heer Peter Teesink is benoemd als GMT-lid voor de maatschappelijke programma’s. De heer Klaas van der Wal is benoemd in de functie van directeur bedrijfsvoering.

Peter Teesink (46) was directeur van de dienst Iederz. Hij is bestuurskundige.


Klaas van der Wal (41) was directeur middelen bij de Bestuursdienst en concerncontroller. Hij is bedrijfseconoom.


Naast gemeentesecretaris Maarten Ruys, bestaat het GMT dus nu uit Peter Teesink en Klaas van der Wal. Vooralsnog zal de algemeen directeur a.i. van RO/EZ, Jaap Diepeveen, tijdelijk aan het GMT worden toegevoegd. De drie GMT-leden en gemeentesecretaris Maarten Ruys hebben een voorlopige portefeuille-indeling gemaakt voor de periode dat de twee nog openstaande vacatures nog niet definitief zijn ingevuld.


De algemeen directeuren Mieke Kortbeek van de Milieudienst en Jan Imholz van de DIA zijn per 1 november binnen hun eigen dienst als vakdirecteur aan de slag gegaan. Met de andere algemeen directeuren vinden nog gesprekken plaats.


De vervanging van het Algemeen Managementteam (AMT) met acht directeuren van acht afzonderlijke diensten, door een Groningen Managementteam (GMT) met vijf directeuren die sturen op samenhang en verbinding is voor de gemeentelijke organisatie een belangrijke stap op weg naar een organisatie die nog beter is toegerust om in te spelen op de steeds ingewikkelder wordende vragen vanuit de samenleving.
 

In het nieuwe besturingsmodel ligt de primaire focus van de ambtelijke top niet langer op het leiden van een eigen dienst, maar op de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor zowel de aansturing van de lijnorganisatie als de aansturing van één of meerdere strategische onderwerpen. De wijziging van het besturingsmodel past in de ingezette lijn met als motto ‘Eén gemeente, één organisatie’. Door te werken vanuit deze gedachte kan de gemeente met name de dienstoverstijgende vraagstukken beter aanpakken.