nieuws

02 jun 2008, 10:10

‘Groningse ambtenaren door politiek in steek gelaten’, aldus GCC-voorzitter

“Het wordt tijd dat er eens iemand in Groningen een compliment geeft aan de ambtenaren van de dienst ruimtelijke ordening en economische zaken. Als niemand uit de politiek dat wil doen, laat ik het dan maar doen. Ik vind het ten onrechte dat de ambtenaren over één kam worden geschoren naar aanleiding van problemen in het verleden bij deze dienst. Veel kritiek op het hoogste niveau van deze dienst was terecht, zo heeft een onafhankelijke commissie geconcludeerd. Maar ik vind het niet terecht dat daardoor het imago van de complete dienst is aangetast. Eigenlijk is het droevig en treurig dat er in de Groningse politiek nooit eens iemand is opgestaan om te zeggen dat de kritiek niet overdreven moet worden en dat de ambtenaren ook zeer goed werk verrichten, waar Groningen blij mee mag zijn”. Dat schrijft Bert-Jan Hakvoort, voorzitter van de Groningen City Club in het blad CityScoop. Hij vindt dat Groningse ambtenaren momenteel daadkrachtiger zijn dan het college van B en W, dat maar geen besluit kan nemen over een belangrijke binnenstadvisie. Ook de Groninger politie verdient volgens hem eens een keer een compliment. Hakvoort:

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

“Sinds ik ben aangetreden als voorzitter van GCC heb ik aanzienlijk intensievere contacten met het gemeentelijk apparaat dan in het verleden. Het is mij daarbij opgevallen hoe betrokken sommige ambtenaren zijn bij de binnenstad en bij de problematiek van ondernemers in die binnenstad. Ze schrijven nota’s met interessante en tegelijkertijd haalbare vergezichten die ik vaak grotendeels kan onderschrijven. En de politie doet, merk ik, haar best om het aantal roofovervallen in de binnenstad terug te dringen. “

“Ik weet het: het is niet in de mode om ambtenaren complimenten te geven. En zeker de dienst Ruimtelijke Ordening en Economische Zaken heeft het fors voor de kiezen gehad. Voor een deel was kritiek op deze dienst terecht, zo concludeerde een onafhankelijke commissie. Maar het staat mij tegen dat alle ambtenaren over één kam worden geschoren. Op het hoogste managementniveau van deze dienst valt vast en zeker wat aan te merken. Maar veel ambtenaren op een niveau een trapje lager heb ik alleen maar leren kennen als adequaat en toegewijd.”

Eigenlijk is het droevig en treurig dat er in de Groningse politiek nooit eens iemand is opgestaan om te zeggen dat de kritiek niet overdreven moet worden en dat de ambtenaren ook zeer goed werk verrichten waar Groningen blij mee mag zijn.

Er is in Groningen iets anders aan de hand. Naar mijn mening komt veel kritiek namelijk op het verkeerde adres terecht. Want veel zaken die de ambtenaren worden aangerekend vallen onder de verantwoordelijkheid van het college van B en W. En daar, dat heb ik mogen ervaren, is veel minder sprake van daadkracht dan bij ambtenaren. En bovendien is het zelfs zo dat het overleg op ambtelijk niveau een stuk efficiënter verloopt dan het overleg met het college van B en W.”

Hakvoort laat weten niet tevreden te zijn over het reguliere overleg met het college van B en W, dat in Groningen ‘binnenstadsmanagent’ wordt genoemd. In het verleden werden de binnenstadondernemers intensief geraadpleegd bij ingrijpende projecten, zoals ‘Binnenstad Beter’ of de Waagstraat. Maar met het huidige college van B en W is volgens Hakvoort weliswaar sprake van goede persoonlijke verhoudingen, maar het reguliere overleg komt niet goed van de grond.

“Gelukkig zijn de persoonlijke verhoudingen met het college van B en W van Groningen nog steeds goed. Wat ons betreft zal dat zeker ook zo blijven. Maar we willen wel dat ons reguliere overleg in het kader van het Binnenstadsmanagement weer serieuzer wordt opgepakt. Laat het anders maar zitten.”, aldus de GCC – voorzitter.