nieuws

16 dec 2014, 20:08

Landelijke politiek en Groningse actiegroepen ontevreden over besluit Kamp

Landelijke politieke partijken en de actiegroepen Schokkend Groningen en de Groninger Bodem Beweging zijn teleurgesteld over het definitieve gasbesluit van minister Kamp. Die besloot de gaswinning met 'slechts' 3 miljard kuub te verminderen, terwijl gehoopt werd op een grotere vermindering van de productie.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Volgens GroenLinks-Tweede Kamerlid Liesbeth van Tongeren is het kabinetsbesluit over de toekomstige gaswinning in Groningen onacceptabel. "De NAM mag nog steeds flink gas oppompen, ook al wordt dit een klein beetje verminderd. Er is nog steeds geen duidelijkheid over de veiligheid van mensen. Het Staatstoezicht op de Mijnen (SODM) heeft twee jaar geleden geadviseerd de gaswinning snel en zoveel als mogelijk terug te brengen om de kans op zware aardbevingen te verminderen. Het besluit van Kamp is dus volstrekt onvoldoende. GroenLinks verwacht dat de bestuurders in Groningen hier geen genoegen mee zullen nemen.''


Tweede Kamerlid Eric Smaling van de SP spreekt van een lachertje. "Voor de Groningers is het een klap in het gezicht. Euro's gaan voor veiligheid.'' Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie Carla Dik-Faberis teleurgesteld over het gaswinningsbesluit van het kabinet. "De gaskraan wordt minimaal teruggedraaid. Dat is onvoldoende. De vraag is of bij dit besluit de financiën of de veiligheid van de bevolking leidend is geweest. De ChristenUnie vindt dat veiligheid voor de Groningers voorop moet staan. Ik stel vast dat dit besluit daar onvoldoende bij aansluit."

De PvdA vindt dat de veiligheid van de bewoners van Groningen voorop moet staan. Daarom steunt de PvdA het besluit de gaswinning te reduceren. "Een stap in de goede richting van een veiliger leefomgeving voor veel Groningers", vindt Kamerlid Jan Vos. "Maar we zijn er nog niet. Want het vertrouwen van de bewoners in Groningen is niet meteen hersteld. Daarvoor is nodig dat, in nauw overleg met de bewoners, wordt gewerkt aan de vaak complexe schades, veiligheidsmaatregelen en vergoeding van bewoners die geconfronteerd worden met een waardedaling van hun bezittingen.''

Dick Kleijer van de Groninger Bodem Beweging reageerde bij de NOS. ,,Het besluit van minister Kamp is teleurstellend en vooral cosmetisch'', aldus Kleijer tegen de NOS. ,,Begrijpt hij eigenlijk wel wat er hier aan de hand is? We hoopten op een plan van aanpak voor meerdere jaren. Minister Kamp speelt nu met het gevoel van veiligheid van de Groningers.''

John Lanting van Schokkend Groningen vindt dat Minister Kamp met dit besluit volledig aan Groningen en de Groningers voorbij gaat. ,,Dit vraagt om acties. Kamp en de NAM kunnen hun borst natmaken, ze kunnen rekenen op straf. Want dit kun je niet doen met de Groningers. Na de zware beving bij Huizinge zitten er nog steeds veel mensen in de problemen en met dit besluit zal het er niet beter op worden. Wij van Schokkend Groningen willen dat de winning wordt teruggebracht naar nul. Daarna kunnen we weer in gesprek."