nieuws

26 feb 2008, 14:02

Gronings spookdorp letterlijk van de kaart

Het Groningse spookdorp Ganzedijk wordt waarschijnlijk helemaal met de grond gelijk gemaakt. Alle zestig huur- en koopwoningen in Ganzedijk vallen dan ten prooi aan de slopershamer. Volgens de gemeente Reiderland, waar het gehucht onder valt, is er geen toekomst meer voor het dorp, dat al jaren kampt met ernstige leegstand. ,,Het beste is om Ganzedijk als samenleving te laten eindigen en terug te geven aan de natuur'', zei wethouder Ruud Hietbrink dinsdag.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De plannen om het volledige dorp tegen de vlakte te gooien, zijn afkomstig van de Koöperatieve Architectenwerkplaats in Groningen die in opdracht van de gemeente Reiderland onderzoek heeft gedaan naar de toekomst van het dorp. Volgens de onderzoekers is er voor het verpauperde dorp maar één oplossing: de slopershamer.


Volgens Hietbrink is de kans groot dat het advies overgenomen wordt, maar kleven er nog wel wat haken en ogen aan. Vooral het bijkomende kostenplaatje vormt volgens hem een probleem. ‘Ongeveer de helft van de zestig woningen in Ganzedijk is particulier bezit. Dat betekent dat deze mensen moeten worden uitgekocht en daarvoor hebben we vooralsnog geen geld’, zegt hij.


De sloop wordt in stappen uitgevoerd, zegt Hietbrink. Het zal volgens hem zeker enkele jaren duren voordat het hele dorp tegen de vlakte is. De kans dat er dan opnieuw huizen worden gebouwd, noemt hij uigesloten. ‘Het gebied wordt teruggeven aan de landbouw of aan de natuur.’


De bewoners van het dorp zijn maandag op de hoogte gebracht van de voornemens. Volgens de wethouder kwamen de plannen ‘keihard’ aan, vooral bij mensen die al hun hele leven in Ganzedijk wonen. ‘Er werd woedend en met onbegrip gereageerd. Het is voor sommige dorpelingen lastig te begrijpen dat sloop de beste oplossing is.’ Er is inmiddels een speciale bewonerscommissie opgericht die komende tijd met de gemeente en woningcorporaties om tafel gaat.


Ganzedijk kreeg in 2000 nog landelijke bekendheid toen in het dorp het levenloze lichaam van Hannelore Klinkhamer-Godfrion werd opgegraven. De vrouw bleek te zijn vermoord door haar man Richard Klinkhamer, die daarover later het boek ‘Woensdag Gehaktdag’ schreef.