nieuws

01 mrt 2011, 09:09

Gronings schooltje mag openblijven

In navolging van de Friese basisschool Mids de Marren in Gaastmeer mag ook de Groningse plattelandsschool De Butte in Borgercompagnie openblijven, hoewel de school te weinig leerlingen heeft. Minister Marja van Bijsterveldt (Onderwijs) reisde maandag naar Groningen af om de leerlingen en medewerkers van De Butte het nieuws te vertellen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Een basisschool moet minimaal 23 leerlingen hebben. De Groningse school heeft 22 kinderen en komt er dus één tekort. Sinds 1 januari kunnen scholen echter een verzoek indienen bij het ministerie om de school, ondanks het tekort aan kinderen, open te houden. Mede omdat verwacht wordt dat De Butte binnen afzienbare tijd weer meer dan 23 leerlingen zal hebben, is het verzoek van de Groningse school gehonoreerd.

,,Het is belangrijk dat leerlingen in hun eigen buurt of dorp op school kunnen blijven. Dat is tevens goed voor de leefbaarheid van het platteland en de krimpregio’s”, aldus Van Bijsterveldt. Om daar een nog grotere bijdrage aan te leveren, maakte Van Bijsterveldt tevens bekend dat de regio Noordoost-Groningen mee mag doen een proef waarbij peuters vanaf 2,5 jaar al naar school kunnen.

,,Het mes snijdt daarmee aan twee kanten", aldus de bewindsvrouw. ,,Scholen die te maken hebben met een teruglopend aantal leerlingen krijgen meer armslag. Peuters komen daarnaast op vroege leeftijd spelenderwijs in aanraking met taal. Zo kunnen ze een vliegende start maken op de basisschool."

Binnenkort wordt bekendgemaakt onder welke voorwaarden scholen zich kunnen aanmelden voor de proef met peuter