nieuws

09 sep 2008, 21:09

Gronings raadslid springt in de bres voor Woningcorporaties

Het Groningse raadslid David de Jong (ChristenUnie) springt in de bres voor woningcorporaties. In een tijd dat er discussies woeden over te hoge salarissen van directeuren van sommige grote woningstichtingen, en corporaties worden geprivatiseerd, laat De Jong weten dat het kind niet met het badwater weggegooid moet worden. Volgens hem zijn er zeker in het Noorden zeer veel corporaties met een zeer belangrijke functie die het niet makkelijk hebben met investeringen. In zijn weblog inde DSG schrijft hij:

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Corporatieland: waar gaat dat heen?


‘Vandaag meldt Binnelands Bestuur dat naast woningstichting De Veste in Ommen ook woningstichting Den Helder serieuze plannen heeft om zich uit het publieke bestel terug te trekken. Wat is er aan de hand? Corporaties waren vrijgesteld van het betalen van vennootschapbelasting. In de eerste plaats omdat er bij corporaties bijna nooit sprake was van winst uit onderneming, maar de laatste jaren zijn corporaties zich steeds meer gaan gedragen als projectontwikkelaars en in Den Haag vond men dat je gelijke monniken ook gelijke kappen moest geven. Er moest met een duur woord een level playing field ontstaan. Gelijke kansen voor corporaties en ontwikkelaars.

Echter/Maar/But ... er is hier helemaal geen sprake van gelijke monniken. En ook niet van gelijke kappen. Corporaties die huizen verkopen of winst maken op ontwikkelingsprojecten doen dat om te kunnen investeren in de herstructurering. Wijken worden opgeknapt en daarvoor worden vele miljoenen onrendabel geinvesteerd en die moeten wel ergens vandaan komen.


Maar alle corporaties zijn toch ontzettend rijk? Nou dat ligt nog wel een tikkeltje genuanceerd. Er zijn corporaties met een groot vermogen, maar ook behoorlijk wat (en dan met name in het Noorden, Zeeland, de Flevopolders en het Oosten van het land die slechts op kleine schaal kunnen investeren. Hebben bedrijven de mogelijkheid om bepaalde ontwikkelingen niet te doen, omdat ze zoveel geld kosten en in geld niets opleveren of zelfs tot verlies zullen leiden, corporaties zullen alles in het werk moeten stellen om hen die afhankelijk zijn van een huurwoning toch te kunnen blijven huisvesten.

Het uittreden uit het bestel zal op termijn weer leiden tot uitwassen waarbij de Governance Code corporaties terzijde kan worden geschoven en het private onderneming wordt waabij je op termijn de vraag kunt stellen waartoe dat zal leiden. Ik hoop dat men in Den Haag alsnog gaat inzien dat het plukken van de corporaties iets is waarmee men zichzelf op termijn in het vlees snijdt. ‘


David de Jong

ChristenUnie

www.dsg.nl