nieuws

14 nov 2002, 00:12

Gronings onderzoek: 'Stijging criminaliteit door media sterk overdreven'

De maatschappij is veel minder onveilig dan door burgers wordt gedacht. Dit heeft vooral te maken met de inflatie van het begrip geweld. Wat 15 jaar geleden nog een lichte overtreding was, wordt nu als misdrijf gezien. Dat stelt juriste M. Egelkamp die 25 november promoveert aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG).

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Volgens Egelkamp wordt de ernst van geweldscriminaliteit overschat. Uit haar onderzoek blijkt dat misdrijven die eerder nog als licht werden bestempeld, nu door de burgers mishandeling worden genoemd. “Steeds meer gedragingen vallen onder de definitie van geweld,” stelt Egelkamp. “Aangifte van verbaal of psychisch geweld bijvoorbeeld, kwam in 1986 helemaal niet voor.”
Een toename van geregistreerde geweldscriminaliteit, zoals dat blijkt uit de politiestatistieken, heeft volgens Egelkamp te maken met aangiftebereidheid. ,,Mensen doen steeds gemakkelijker aangifte bij de politie omdat ze minder tolerant zijn geworden ten opzichte van geweld. De juriste zegt op basis van haar onderzoek niet te kunnen stellen dat het geweld niet is toegenomen.