nieuws

31 okt 2002, 00:12

Gronings onderzoek: antipathie Moslims en Amerikanen neemt toe

In Nederland neemt de afkeer tegen Turken, Marokkanen en Amerikanen toe. De Nederlandse cultuur wordt daarentegen steeds meer gewaardeerd. Dat blijkt uit een onderzoek onder 2023 Nederlanders van cross-cultureel psycholoog J.P. van Oudenhoven van de Rijksuniversiteit Groningen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Volgens Oudenhoven heeft de afkeer tegen Moslims en de herwaardering van de Nederlandse cultuur voor een groot deel te maken met de aanslagen van 11 september. ‘Mensen zijn angstig geworden, ook in Nederland. Het nationalisme neemt hierdoor toe met als gevolg dat andere culturen en volkeren, vooral de islamitische, minder gewaardeerd worden,” zegt hij.
Ook de media spelen een rol bij de toenemende afkeer van Moslims, zegt de psycholoog verwijzend naar de gewelddadige dood van Rene Steegmans uit Venlo. “Het feit dat hier een Marokkaan bij betrokken was, krijgt van de media extra aandacht. Ook dit beïnvloedt de beeldvorming van minderheden.”
Politieke correctheid is in Nederland nagenoeg verdwenen, concludeert de psycholoog. “Overal om je heen hoor en zie je moppen en cartoons over buitenlanders, vooral Moslims. Tien jaar geleden was dat not-done.” Hetzelfde geldt volgens Van Oudenhoven voor negatieve uitlatingen over minderheden.
23 Procent van de mensen die Van Oudenhoven voor zijn onderzoek ondervroeg, noemde het Islamitische volk als minst vriendelijk. In 8.9 procent ging het hier om Marokkanen en in 5.1 procent om Turken. Bij een eerder onderzoek uit 1996 bedroegen deze percentages respectievelijk 3.3 en 3.1 procent.
Ook de sympathie voor Amerikanen is afgenomen. In 2002 gaf 5.5 procent aan Amerikanen het minst vriendelijke volk te vinden; in 1996 was er nagenoeg niemand die de Amerikanen noemde. Volgens Van Oudenhoven speelt de aanpak van Bush hierin een grote rol. “Bush is erg op het eigen land gericht. Daar komt nog bij dat republikeinse presidenten over het algemeen minder gewaardeerd worden dan democratische.”
Fransen en Duitsers worden eveneens door veel Nederlanders als onsympathiek ervaren. Belgen blijven onveranderd populair.