nieuws

16 aug 2000, 00:12

Gronings historisch tijd Groniek brengt honderdvijftigste nummer uit

Historisch tijdschrift Groniek brengt komend najaar haar honderdvijftigste nummer uit.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Groniek begon in 1968 als een faculteitsblaadje, maar is in de loop der jaren uitgegroeid tot een professioneel historisch tijdschrift. De redactie wordt gevormd door studenten Geschiedenis aan de RuG. Diverse historici uit binnen- en buitenland laten vier keer per jaar hun licht schijnen over een centraal thema.
Naar aanleiding van het jubileum zal er op 29 september een congres plaatsvinden met als thema "De Nederlandse Monarchie". Het openingswoord is van de heerJacques Wallage, en verder zullen spreken dr. H. Te Velde, prof. mr. C. Fasseur en dr. J.W. Brouwer. Afsluitend zal er, onder leiding van prof. dr. K. van Berkel, een discussie plaatsvinden tussen republikein dr. T. von der Dunk en anti-republikein prof. dr. F. R. Ankersmit. Het congres begint om 10.30 uur, in het Universiteitstheater in het Harmoniecomplex van de Rijksuniversiteit Groningen - aan de Oude Kijk in 't Jatstraat. In oktober zal het jubileumnummer verschijnen, met daarin een weergave van de lezingen, een verslag en meerdere uiteenlopende artikelen over Groniek en de monarchie. Voor kaarten en verdere informatie kan contact worden opgenomen met de redactie.