nieuws

16 dec 2001, 00:12

Gronings-Drentse Veenkoloniën vragen 500 miljoen van Rijk

De overheden betrokken bij de Gronings-Drentse Veenkoloniën, het grensgebied tussen Drenthe en Oost-Groningen, vragen het kabinet om steun ter waarde van tenminste 500 miljoen gulden om de problemen en achterstanden in dit gebied weg te werken. Van de Rijksgelden moeten uiteenlopende maatregelen worden gefinancierd om de sociaal-economische achterstand aan te pakken, de ICT-sector impulsen te geven, het openbaar vervoer te optimaliseren en de landbouw een nieuw en duurzamer perspectief te geven.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

‘Om de noodzakelijke maatregelen uit te kunnen voeren is 500 miljoen gulden eerder nog te weinig dan te veel. Wanneer het het kabinet werkelijk menens is met haar eerder uitgesproken standpunt dat de structuur van de Veenkoloniën versterkt moet worden, dan zal men ook flink moeten investeren in het gebied’, aldus de Groningse gedeputeerde R. Jansen.
Ze sprak donderdagmiddag bij de ondertekening van een ‘Intentieverklaring Veenkoloniën’. Daarin hebben de provincies Groningen en Drenthe, de waterschappen Hunze en Aa’s en Velt en Vecht en negen gemeenten in Groningen en Drenthe afgesproken samen een ‘Agenda voor de Veenkoloniën’ te maken. Daarin komen dan een samenhangende visie te staan en een plan van aanpak met maatregelen voor de versterking van de sociaal-economische en ruimtelijke structuur in de Veenkoloniën. De Groningse en Drentse overheden werken dat plan voor de Veenkoloniëen uit op verzoek van het kabinet. Dat had eerder dit jaar een Commissie Structuurversterking Veenkoloniën, de zogenaamde commissie Hoekstra, een analyse laten maken van de problemen in dit gebied.
De Agenda voor de Veenkoloniën moet over een half jaar klaar zijn en moet dan exacte maatregelen bevatten om de werkgelegenheid te verhogen tot hetzelfde niveau als de rest van Noord-Nederland, het landschap en de natuur te verbeteren en wonen en recreatie in het gebied aantrekkelijker te maken.