nieuws

29 jun 2012, 10:10

Gronings D66 raadslid stapt op

Het Groningse gemeenteraadslid Erik Akkermans heeft burgemeester Rehwinkel laten weten dat hij stopt met zijn raadslidmaatschap. Hij heeft drie redenen aangegeven waarom hij tussentijds – de raadstermijn is niet verstreken en hij had zich wel verkiesbaar gesteld voor vier jaar – stopt.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Akkermans heeft zijn besluit bekend gemaakt aan de voorzitter van de Raad, burgemeester Rehwinkel. Hij gaf daarbij aan dat drie redenen ten grondslag liggen aan zijn afscheid.

De eerste is het voor raadsleden gebruikelijke conflict tussen raadswerk en eigen werk. In het geval van Akkermans liggen die veelal buiten het noorden, en dat maakt het logistiek en qua agenda extra lastig te combineren.

De tweede reden is de verandering in huiselijke omstandigheden. Meer prioriteit is in de privésfeer komen te liggen dan bij aanvang van het raadswerk de verwachting en hoop was.

De derde reden die Akkermans noemde is het feit dat zijn (landelijke) bezigheden meer focus vragen en verdienen.

Toch vind Akkermans het vervelend om afscheid van zijn raadswerk en collega’s te moeten nemen. Akkermans: “Het raadswerk is voor mij erg bevredigend, ik heb het naar mijn zin in de fractie en ik heb over het algemeen grote waardering voor mijn collega’s in de Raad. Ook de samenwerking met het College, de griffie, de bodes en het ambtelijke apparaat zijn me goed bevallen.”

Jetze Luhoff gaf namens de fractie aan het vertrek van Akkermans te betreuren. Luhoff: “Erik heeft zijn taken als raadslid goed uitgevoerd en heeft zich met hart en ziel ingezet voor de stad. Door zijn inzet heeft de stad veel vooruitgang geboekt op het terrein van burgerparticipatie. Zijn werk in de commissie Cultuurverandering, de checklist burgerparticipatie en het burgerinitiatief, dat door Erik is ingediend, zijn maar een paar voorbeelden van zijn invloed.”

Beoogd opvolger van Erik Akkermans is Berndt Benjamins, die reeds actief is als burgercommissielid.