nieuws

12 sep 2012, 08:08

Gronings bedrijf: politieke peiling kan ook met Twitter

Twitter is een geschikt medium voor een politieke peiling: uit onderzoek van het Groningse fundament.nl blijkt dat een twitterpeiling nagenoeg hetzelfde beeld laat zien als een peiling van bijvoorbeeld Synovate of Peil.nl.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Boris Geheniau van fundament.nl maakte de peiling met zijn bedrijf en in samenwerking met Misja Hoube van het Engelse tweetminster.co.uk. ,,We hebben gekeken hoe vaak een aantal zoektermen, zoals de partijnaam, langs kwam op twitter. Ook keken we naar de hoeveelheid tweets die werden gedaan door mensen die met de politieke partij verbonden zijn. Als je die volumes afzet tegen 150 kamerzetels, kom je tot een peiling die vrijwel identiek is aan die van opiniepeilers.’’ Het aantal tweets wordt over 4 dagen gemeten om eventuele excessen door bijvoorbeeld een debat te voorkomen.

Een peiling van 10 september laat zien dat de VVD de grootste wordt met 35 zetels, gevolgd door de PvdA en de SP. De PVV zou op 18 zetels uitkomen, het CDA op 13 en D66 op 10 zetels. GroenLinks zou 7 zetels pakken, de ChristenUnie en de SGP beiden 2. De Partij voor de Dieren zou 3 zetels behalen, terwijl 50Plus met 1 zetel in de Kamer zou komen. Die voorspelling wijkt slechts lichtjes af van andere peilingen.