nieuws

21 mrt 2008, 09:09

Groningers vinden verzonken eiland bij Schiermonnikoog

Albert P. Oost en Koos de Vries, geologen en actief voor de Stichting Verdronken Geschiedenis, hebben met behulp van grondradar mogelijk resten van het in de 16e eeuw verdwenen eiland Bosch aangetroffen onder de oostpunt van Schiermonnikoog.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Tot voor kort werd aangenomen dat door verplaatsing van geulen en zeegaten in de loop van de afgelopen eeuwen er weinig of geen kans meer bestond om restanten van het oude eiland Bosch in de bodem van de Waddenzee terug te vinden. Met behulp van grondradar metingen konden echter onder het oostelijk deel van Schiermonnikoog op 3 à 4 meter diepte verstoringen van de bodemopbouw worden aangetoond, ongeveer op de plaats waar Bosch vroeger gelegen moet hebben. Waardoor die bodemverstoringen precies worden veroorzaakt is nog een open vraag. De grondradar metingen waren hier succesvol dankzij het voorkomen van een zoetwaterlens in de bodem, en werden uitgevoerd door onderzoeksbureau Medusa Explorations BV te Groningen.

Bijzonder is ook dat op het oostelijk deel van Schiermonnikoog door eilander ‘jutters’ voorwerpen zijn gevonden uit de 16e eeuw. Er werden zelfs enkele scherven gevonden die dateren uit de Romeinse tijd. Dit werpt een nieuw licht op de geschiedenis van het oostelijk Waddengebied en zijn bewoners.

Deze en andere onderzoeksresultaten worden getoond op de Bosch-tentoonstelling in het Bezoekerscentrum op Schiermonnikoog. De tentoonstelling loopt tot oktober 2008 en is het resultaat van een samenwerking tussen de Stichting Verdronken Geschiedenis en de eilander historische vereniging “ ’t Heer en Feer”. Deze tentoonstelling borduurt voort op een eerdere tentoonstelling in 2006 in het Museum Het Hogeland te Warffum.