nieuws

05 aug 2010, 09:09

Groningers vinden verkeer in eigen woonomgeving voor kinderen onveilig

Uit een onderzoek van Intomart in opdracht van het Landelijk Parket Team Verkeer (LPTV) blijkt dat de meerderheid van de Groningers het verkeer in zijn woonomgeving veilig vindt. Maar ze oordelen negatief over de veiligheid van hun kinderen. Vooral bromfietsers en motorrijders zijn minder tevreden over de verkeersveiligheid in hun eigen straat en buurt. In onze provincie wijken deze drie groepen bestuurders weinig af van het landelijke gemiddelde. Wat onder meer opvalt is dat Groningers de pakkans op het rijden onder invloed lager inschatten dan landelijk.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

In het zogeheten perceptieonderzoek van het LPTV worden automobilisten jaarlijks gevraagd naar hun mening over de zin van politiecontroles op het niet dragen van een gordel, rijden door rood licht, niet dragen van een helm, rijden onder invloed en overtreden van de snelheid. Dit jaar zijn ook motorrijders en bromfietsers naar hun mening gevraagd. De meeste Groningers zeggen de verkeerscontroles zinvol te vinden. Ze waarderen alcoholcontroles het meest en vinden snelheidscontroles het minst zinvol. Wel geldt: hoe lager de snelheidslimiet, hoe hoger het draagvlak voor de controles. En zichtbare snelheidscontroles kunnen op meer begrip rekenen dan onopvallende controles.

Te hoge snelheid in eigen straat
In het onderzoek wordt dit jaar voor het eerst aandacht besteed aan de veiligheid in de eigen woonomgeving. Groningers beoordelen die net zo goed als de landelijke respondent: de meerderheid beoordeelt de veiligheid als (zeer) goed. Alleen bromfietsers en motorrijders zijn minder tevreden. Voor kinderen is de veiligheid minder groot volgens ouders: minder dan de helft noemt de verkeersveiligheid in de eigen straat of buurt (zeer) goed. Ruim een kwart geeft zelfs de beoordeling (zeer) slecht. Als belangrijkste oorzaken worden snelheidsovertredingen en agressief rijgedrag genoemd. Deze uitkomsten bevestigen de noodzaak van snelheidscontroles binnen de bebouwde kom.

Beginnende bestuurders beducht op alcoholcontroles
Uit het perceptieonderzoek blijkt dat Groningers qua gedrag weinig afwijken van de landelijke automobilist. Wat opvalt is dat in onze provincie minder vaak met alcohol op achter het stuur wordt gestapt. Bovendien schatten de Groningse bestuurders de kans dat ze betrapt worden op rijden onder invloed zeer laag in: slechts één procent acht die kans groot tegenover vijf procent landelijk. Alleen beginnende bestuurders in Groningen vormen daarop een grote uitzondering: van hen vindt acht procent de kans (zeer) groot dat ze met alcohol op worden gepakt.

Nieuwe aanpak onderzoek
Onderzoeksbureau Intomart heeft het onderzoek uitgevoerd in opdracht van het Landelijk Parket Team Verkeer (LPTV). Een aantal onderdelen in het onderzoek zijn nieuw, zoals het onderscheid tussen automobilisten, motorrijders en bromfietsers en het onderwerp ‘veiligheid in de eigen woonomgeving’. Daarnaast is ook een onderscheid gemaakt tussen oudere bestuurders (ouder dan zestig jaar) en beginnende bestuurders ten opzichte van de gemiddelde automobilist. Ook nieuw in het onderzoek is het gebruik van internet. Tot dit jaar werden alleen telefonisch enquêtes gehouden. Daardoor zijn de cijfers niet goed te vergelijken met eerdere jaren.