nieuws

26 jun 2001, 00:12

Groningers lanceren wildste ideeën Grote Markt

De Grote Markt moet een gezellig plein worden, waaraan veel te beleven is. Zowel winkels, culturele instellingen en zelfs een beetje natuur in de vorm van rijen bomen moeten er over enkele jaren te vinden zijn, als het aan de Stadjers ligt. Dit bleek maandagavond tijdens de eerste publieksbijeenkomst over het Grote Markt beraad in het Grand Theatre. (Ook meer nieuws op de speciale website http:www.grotemarktberaad.nl

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Groningers konden daar hun wensen laten horen. Of ze realistisch of snel uitvoerbaar zijn was even niet van groot belang: het ging hier om een inventarisatie van de mogelijkheden. En dromen. Het publiek speculeerde er vrolijk op los. En vrolijk kon het nog even zijn, op deze introductieavond, ''Want we dromen over de toekomst van de Markt, de financiële en praktische uitvoering komt dan later aan bod’’.
Het was de tweede grote bijeenkomst, na de bijeenkomst van het Stadsforum in de Oosterpoort, waarbij de toekomst van de Grote Markt centraal staat. Een zaal met forumleden, Stadjers, ambtenaren en journalisten luisterden naar de grote variëteit aan ideeën die geopperd werden. Burgemeester Wallage hield een inleidend verhaal. ‘’We zitten nu zonder plan voor de Markt en moeten daarom nu snel aan de gang om dit op te zetten,’’ zei hij.
De reacties en visies op de mogelijkheden van het plan zijn uiterst gevarieerd. Sommigen vinden de Grote Markt nu al gezellig genoeg en willen het zo laten, anderen roepen dat het koud is en donker in sommige hoeken en dat er desnoods recent neergezette panden tegen de vlakte moeten om er weer letterlijk een nieuwe wind te laten waaien. Dromers spraken van kabelbanen, tramlijnen en meer hightech opties.