nieuws

15 feb 2001, 00:12

Groningers in Noord-Holland gezocht

Het Grunneger Genootschap gaat de afdeling Noord-Holland nieuw leven inblazen. De Groningse organisatie wil provinciegenoten die in het verleden zijn neergestreken in Noord-Holland weer bij elkaar brengen. Veertig mensen hebben zich al aangemeld.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het doel van het Grunneger Genootschap is mensen met belangstelling voor de Groninger streektaal en cultuur bij elkaar te brengen. Het schap heeft zestien afdelingen in Nederland. In Noord-Holland is er op dit moment geen actief.
Volgens een woordvoerder van het genootschap wordt de binding van de Groningse emigranten met de thuisprovincie nu meestal beperkt tot familiebezoek. Wel spreken zij onderling nog het Gronings dialect. ,,Wanneer je Groninger van geboorte bent en je hoort iemand Gronings spreken dan zijn enkele woorden in die taal vaak voldoende voor een gesprek.''