nieuws

02 aug 2001, 00:12

Groningers hebben weinig geluidsoverlast

Het percentage Groningers dat geluidsoverlast heeft van verkeer, industrie en buren is ten opzichte van 1997 niet of nauwelijks gestegen. Dit in tegenstelling tot de rest van Nederland, waar juist steeds meer mensen te maken hebben met geluidshinder.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Over heel Nederland gerekend, is sinds 1997 de overlast van geluid van wegverkeer met 7 procent toegenomen. De stijging in Limburg (8 procent) en Flevoland (13 procent) is bovengemiddeld. De ergernis van kabaal van vliegverkeer nam vooral in Noord-Holland, Flevoland en Limburg toe. Daar heeft ongeveer een op de drie inwoners last van. Groningen en Zeeland blijven in dit opzicht nagenoeg buiten schot.
Utrecht en Limburg zijn de meest lawaaiige provincies. Daar klaagt ongeveer een op de vier mensen over rumoerige buren. Wie wil genieten van zoveel mogelijk rust, kan het beste in Friesland gaan wonen. Daar klagen in verhouding de minste mensen over herrie van auto's, vliegtuigen en vervelende buren