nieuws

04 feb 2002, 00:12

Groningers bij huwelijk Willem-Alexander en Maxima

Een groep van twintig prominente Groningers was zaterdag uitgenodigd om het burgerlijk huwelijk van het koninklijk paar bij te wonen in de Beurs van Berlage in Amsterdam.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De delegatie bestond uit personen die afgelopen jaren van belang waren in de maatschappelijke sector en die betrokken waren bij de organisatie van het kennismakingsbezoek op 7 november 2001. De lijst was opgesteld door de commissaris van de koningin van Groningen.
Onder andere de heer Frank Steensma van de gemeente Groningen, mevrouw José Selbach van het Groninger Museum en de heer Jelle Visser van de provincie Groningen waren uitgenodigd vanwege hun bijzondere inspanningen voor het kennismakingsbezoek vorige herfst.
Vanwege hun maatschappelijke betrokkenheid zijn onder meer uitgenodigd: de heer Ten Napel van de Hulpverleningsdienst, mevrouw van Tright-Steures, directeur van de IVAK en de heer K. Keestra, directeur van de NOM.