nieuws

23 mrt 2013, 11:11

Groninger wil Pier van Scheveningen redden

De redding van de Pier van Scheveningen komt mogelijk uit oost-Groningen. De Groningse projectwontwikkelaar Peter Prak (geboren in Winschoten en al jaren woonachtig in Noordlaren) heeft met zijn bedrijf Cooper Veldman namelijk het plan opgevat om De Pier in Scheveningen te herontwikkelen tot een gebied waar je kan wonen: PierDorp.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Grootschalig opknappen kan. Cooper Feldman, een bedrijf van ondernemers in gebieds- en gebouwontwikkeling heeft samen met haar partners hiervoor een plan klaarliggen.  In het concept vand e Groninger blijft de Pier  openbaar toegankelijk, maar kan er ook op gewoond en gerecreëerd worden.
 

Dit wordt met een totaal nieuwe aanpak ingestoken. Deze is tegengesteld aan de gebruikelijke manier van project-ontwikkeling. Niet projectontwikkelaars of banken bepalen wat er gebeurt met de Pier. Maar de mensen die er wat willen en die er zelf in investeren. Daardoor kan tegen kostprijs ontwikkeld worden en is behoud veel eerder haalbaar. Met een beperkt inschrijfbedrag worden de eindgebruikers opdrachtgever van het PierDORP-consortium.