nieuws

28 jun 2000, 00:12

Groninger vreest overspoeld te worden door Westen

Groningen vreest ‘overspoeld’ te worden door het Westen. Dit is één van de opmerkelijkste uitkomsten van het Grote Stadsdebat dat het College van B&W Groningen heeft georganiseerd om de burgers meer inspraak te bieden over de toekomst van hun stad

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Volgens de Groningers zullen rust en ruimte, naar hun mening de centrale waarden van hun stad, snel verdwijnen als de noordelijke hoofdstad te veel ‘verwestert’. De burgers zijn, net als de gemeente, niet bereid een ecologische of sociale prijs te betalen voor het soort vooruitgang dat de Randstad bezigt.
Het Stadsdebat, dat twee weken geleden plaatsvond, bood burgers, maatschappelijke organisaties en bedrijven de gelegenheid om te reageren op de door de raad vastgestelde Stadsvisie op de toekomst van Groningen. Binnen zes deeldebatten konden de aanwezigen hun mening spuien over de problemen in de stad en de visies van de raad. De bijeenkomst trok bijna zeshonderd belangstellenden.