nieuws

30 jun 2016, 09:09

Groninger Staten willen aandacht voor gezondheidsproblemen door aardbevingen

Provinciale staten hebben woensdag een motie van GroenLinks, ChristenUnie, Groninger Belang en PvdA aangenomen waarin gepleit wordt voor meer aandacht voor mensen die gezondheidsproblemen hebben als gevolg van de aardbevingen veroorzaakt door de gaswinning.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

“Groningers zijn geen klagers, maar stress, zorgen en slapeloosheid, maken op den duur het leven zwaar”, aldus GroenLinks fractievoorzitter Arjen Nolles.

Uit onderzoek van de RUG blijkt dat Groningers die meer dan één keer schade aan hun woning hebben gehad als gevolg van de gaswinning vaker te maken hebben met gezondheidsklachten te hebben dan andere Groningers. Het gaat daarbij om fysieke en mentale klachten. Mensen die medische hulp zoeken, krijgen vervolgens te maken met het eigen risico in de gezondheidszorg en beperkte vergoedingen.

ChristenUnie fractievoorzitter Stieneke van der Graaf: “We vragen opnieuw aandacht voor de gevolgen van aardgaswinning en aardbevingen die niet zo zichtbaar zijn, maar wel heel aanwezig in de levens van mensen. Het gaat om hun veiligheid en gezondheid. De conclusies van de onderzoekers van de Rijksuniversiteit  moeten leiden tot concrete maatregelen.”

Provinciale Staten van Groningen vragen Gedeputeerde Staten in de motie de zorgen over de gezondheid van de getroffen Groningers hoog op de agenda van politiek, bestuur en wetenschap te houden. Verder krijgt GS het verzoek zich er voor in te zetten dat de conclusies van de onderzoekers van de Rijksuniversiteit leiden tot concrete maatregelen met als doel belemmeringen bij de bereikbaarheid van de (geestelijke) gezondheidszorg voor klachten die het gevolg zijn van de aardbevingen, weg te nemen.