nieuws

04 apr 2012, 10:10

Groninger start actie tegen aanleg regiotram

De Groninger Johan Mostertman is een actie begonnen tegen de aanleg van de tram. Mostertman, in het dagelijks leven psycholoog, roept Stadjers op de poster ‘Tram no Way’ uit te printen en voor het raam te hangen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Volgens Mostertman dreigt de stad door de tram in de financiële problemen te komen door de aanleg van twee regiotramlijnen. Wijken worden door een trambaan in tweeën gedeeld en de verkeerssituatie zal onveiliger worden juist voor de meest kwetsbare verkeersdeelnemers, zegt hij.

Mostertman vindt dat de 300 miljoen euro, die de aanleg moet gaan kosten, veel beter aan meer dringende zaken kan worden besteed. Hij zegt dat het bovendien de Stadjers zelf zijn die de rekening betalen. Door hogere belastingen zoals de OZB, maar ook door hogere leges en hogere parkeertarieven.