nieuws

24 okt 2001, 00:12

Groninger Sjon Lammerts leidt opstand tegen Pim Fortuyn

De oud-Groninger Pim Fortuyn is nog maar amper voorgedragen als lijsttrekker voor Leefbaar Nederland, of er dreigt een scheuring binnen die partij. De opstand wordt geleid door de andere stad-Groninger Sjon Lammerts.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Een aantal van de 21 anderen gegadigden die zich hadden gesteld is het volstrekt oneens met de voordracht van de ‘ultra-rechtse’ Fortuyn. Daarom hebben ze besloten een groep dissidenten te vormen die een motie van wantrouwen gaat indienen tegen de voorzitter van die partij, Jan Nagel en de rest van het bestuur. De groep van tien dissidenten en ‘een redelijk deel van de achterban’ vindt dat de Rotterdammer Manuel Kneepkens van de Stadspartij Rotterdam een veel gematigder lijsttrekker is en daarom veel beter.
Volgens het Groningse lid van Leefbaar Nederland Sjon Lammerts heeft Jan Nagel gehandeld in strijd met alle wetten van de partij-democratie omdat de alternatieve kandidaten niet eens de gelegenheid krijgen om zich in november aan het congres te presenteren, waardoor ze bij voorbaat kansloos zijn. Ook heeft Fortuyn al meegewerkt aan de totstandkoming van het concept-partijprogramma, terwijl de andere kandidaten dat nog niet eens in mochten zien. ‘Het is doorgestoken kaart’, aldus de dissidenten. Volgens de dissidenten heeft Nagel vooral gekozen voor de acht miljoen gulden die Fortuyn zegt mee te kunnen brengen voor de verkiezingscampagne, wanneer hij op 25 november inderdaad gekozen wordt tot voorzitter. De tegenstanders van Fortuyn zullen alles in het werk stellen om Jan Nagel en Pim Fortuyn weg te krijgen. Zo niet, dan zullen de massaal de partij verlaten en over gaan tot de oprichting van een andere onafhankelijke partij Nederland.