nieuws

30 jun 2011, 21:09

Groninger raadsleden stellen doorgaan grote projecten ter discussie

De fractie van D66 vindt dat de Groningse gemeenteraad zich nog eens goed achter de oren moet krabben over de vraag of grote projecten nog wel door kunnen gaan. Fractievoorzitter Jetze Luhoff heeft B en W meer duidelijkheid gevraagd. De opmerkingen van D66 zijn opmerkelijk omdat deze partij in het college van B en W is vertegenwoordigd. CDA en VVD zijn ook kritisch, maar dat waren deze oppositiepartijen eerder ook al ten aanzien van bijvoorbeeld de tram en het Groningen Forum.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De fractie van D66 vindt dat er veel meer inzicht moet komen in de financiële situatie van de gemeente en dan met name de grote projecten die op stapel staan. Al zijn volgens de liberalen zijn de financiën een erg belangrijk, maar zeker niet het enig aspect waar naar gekeken moet worden.


Ook de lange termijngevolgen voor ondernemers, studenten, gezinnen en andere Stadjers moeten worden meegenomen. Luhoff: 'Wat zijn de consequenties in brede zin als grote projecten doorgaan, worden uitgesteld of zelfs afgesteld?'