nieuws

16 nov 2009, 20:08

Groninger raadsleden starten 'estafette-weblog' over Ebbingekwartier

Drie Groningse gemeenteraadsleden zijn een 'estafette-weblog' gestart. Dat betekent dat deze drie raadsleden hun eigen visie geven op hetzelfde onderwerp. Daardoor wordt dat onderwerp telkens vanuit een andere raadsfractie belicht. De raadsleden zijn Annie Postma (GroenLinks), Bert Oost van de PvdA en Jetze Luhoff van D66. Ze geven hun mening over het Ebbingekartier, het gedeelte van de stad nabij de Ebbingestraat. De gemeente doet haar best dit deel van de stad nieuwe impulsen te geven, onder meer door er creatieve bedrijvigheid te stimuleren. Hieronder de eerste bijdrage van Annie Postma in de DSG, en daaronder die van de andere raadsleden:

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

'Ebbingekwartier in de estafette (1)


Eerder schreef ik dat het college het Ebbingekwartier in de steek laat. Dat moest niet gebeuren, vond ik. Samen met collega-raadslid Bert Oost van de PvdA en later ook met Jetze Luhoff van D66 ben ik op pad geweest om te kijken wat we vanuit de raad zouden kunnen doen. Het college heeft in het begin van 2009 aangegeven ruim voor de begroting 2010 met een voorstel te komen voor de dekking van een bedrag van 6 ton. Die 6 ton was nodig om de kosten van een kwartiermaker of programmeur te bekostigen, om een aantal organisaties de kans de bieden projecten en evenementen op te zetten en voor een aantal kleinere zaken.

Het jaar 2009 blijkt cruciaal te zijn geweest voor het Ebbingekwartier. Er zijn, met hulp van een kwartiermaker, verschillende subsidies losgekomen, Het Paleis aan het Boterdiep is geopend en er ligt nu een fantastisch plan voor een tijdelijk dorp op het zogenaamde CiBoGa-terrein.

Nu stoppen betekent kapitaalvernietiging en het frustreren van een geweldige ontwikkeling aan het Boterdiep. Dus zijn we gesprekken gaan voeren. En daaruit is wel gebleken dat het enthousiasme, vanuit het Ebbingekwartier zelf, om door te gaan onverminderd groot is. Maar het bedrag dat daarvoor nodig is, zou, mede door al die binnengehaalde subsidies, wel wat minder kunnen. En dat is ook gebleken in het gesprek dat we met de plannenmakers van het tijdelijk dorp hebben gehad.


' En op dit punt geef ik het stokje door aan mijn collega van de PvdA: Bert Oost.''

(Annie Postma, GroenLinks)

 =======

Ebbingekwartier in de estafette (2)

 

 

Het tijdelijk dorp in het Ebbingekwartier (zie ook blog Annie Postma) is een experiment, een zogenaamd Open Lab Ebbingekwartier, waarin kunst, cultuur, kennis, duurzaamheid en ondernemerschap voor een periode van maximaal 5 jaar in tijdelijke paviljoens bij elkaar worden gebracht. Voor een deel gaat het om overbrugging naar een definitieve vestigingsplaats in het Groninger Forum. Bij de invulling van de paviljoens moeten we denken aan:

· Centrum waarin op (op onderdelen) aspecten rond duurzaam bouwen, energie en milieu bij elkaar worden gebracht.

· Sciencecentre: interesse kweken voor technologie.

· Gezondheid: healthy aging.

· Businesshotel: verhuur van tijdelijke werkplekken.

· Stagepaviljoen.

· Centraal paviljoen met winkels, horeca en expositieruimte.

· Urban Dansschool.

· Outlet paviljoen.

· Cultuurcafés

· Paviljoen voor (mobiele) ateliers

Een groot deel van de exploitatie lijkt rond te zijn niet alleen vanwege de toegekende subsidies maar ook vanwege een aantal toezeggingen om mee te doen. En da’s heel mooi niet alleen omdat het Open Lab een prachtige tijdelijke invulling is voor een ongebruikt terrein in de binnenstad. Zeker zo mooi is dat dit initiatief werk genereert voor tenminste 400 medewerkers. Dit is voor iemand van de Partij van de Arbeid een mooi punt om het stokje over te dragen aan zijn collega van D66, Jetze Luhoff.

Bert Oost (PvdA)

======

Ebbingekwartier in de estafette (3)


Samen met de collega’s van Groenlinks en de PvdA hebben we de afgelopen weken actief gesprekken gevoerd in het Ebbingekwartier. We hebben gezien dat de acties in het Ebbingekwartier in belangrijke mate het gevolg zijn van het initiatief en het enthousiasme van een aantal creatievelingen en ondernemers in het gebied.

Met veel doorzettingsvermogen is er nieuw elan in het gebied aan het ontstaan. Station CS, voortgekomen uit de ondernemersvereniging in het gebied, werkt daar hard aan. Met het dichtdraaien van de geldkraan voor het Ebbingekwartier zou de doorgaande lijn in de ontwikkelingen in het Ebbingekwartier doorbroken worden.

Omdat we dat niet willen, hebben we aan onze collega’s van de diverse fracties in de gemeenteraad voorgesteld voor 2010 een bedrag van € 250.000,- beschikbaar te stellen voor het vervolg van de activiteiten van de kwartiermaker en voor ondersteuning, huisvesting en activiteiten en evenementen. 

De wethouder van Financiën sputterde nog even tegen. Maar het was haar al gauw duidelijk dat de raad hier een eigen idee over heeft en eenstemmig besliste  dat het Ebbingekwartier in 2010 moet worden geholpen in de weg omhoog. Daarmee komt een einde van deze estafette maar niet aan de voortgang in het Ebbingekwartier.

Jetze Luhoff (D66)

 

 www.dsg.nl