nieuws

27 dec 2000, 00:12

Groninger politie gaat crimineeltjes beter volgen

De Groninger politie gaat jonge criminelen beter in de gaten houden. Alle boefjes komen in een database die voor hulpverleners en politie en justitie bedoeld is.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Deze instanties kunnen zo in een oogopslag zien of de jongere al eerder een strafbaar feit heeft gepleegd. Maar ook informatie van de Raad voor de Kinderbescherming wordt in de database opgenomen. Op deze manier kunnen de instanties snel maatregelen nemen als een jongere het criminele pad opgaat.
Het ‘Cliënt-volgsysteem’ wordt begin volgend jaar ingevoerd. Het maakt onderdeel uit van een grootschaliger offensief van de Groninger politie tegen de jeugdcriminaliteit. Zo worden er 21 extra jeugdagenten aangesteld. De verwachting is dat hierdoor het aantal verdachten verder zal stijgen.