nieuws

29 nov 2001, 00:12

Groninger Museum weer geteisterd door oprukkende elementen

Het Groninger Museum wordt weer geteisterd door oprukkende elementen. Eén van de twee buitendepots van het museum kampt met een te hoge vochtigheidsgraad, zodat zowel het depot als de objecten direct professioneel gereinigd moeten worden om schade te voorkomen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De kunstvoorwerpen zijn op dit moment nog niet aangetast door de vocht, beklemtoont woordvoerder J. Selbach van het museum. Ze bevestigt dat er ,,klimatologisch één en ander aan het depot verbeterd kan worden”, maar noemt de problemen ,,niet zorgenwekkend”. ,,Het depot voldoet aan alle eisen die er voor staan, maar functioneert naar onze mening niet voldoende. De klimaatbeheersing en temperatuuromstandigheden zijn niet optimaal.”
Het probleem speelt al sinds de opening van het museum in 1994. De schoonmaakkosten bedragen vooralsnog 230 duizend gulden. Het museum gaat in overleg met de gemeente Groningen wel op zoek naar een betere locatie om de objecten te stallen. Het betreft onder meer porseleinen en houten kunstvoorwerpen.
In 1998 werd het Groninger Museum ook al geteisterd door waterschade. Toen het waterpeil in het verbindingskanaal langs het museum na flinke regenval fors steeg, bedroeg de schade ruim drie miljoen gulden. Vorige jaar bleek dat de karakteristieke, kleurrijke buitenkant van het museum verbleekt door ultraviolette zonnestralen.