nieuws

28 nov 2002, 00:12

Groninger Museum krijgt promotieprijs Kamer van Koophandel

Het Groninger Museum heeft gisteravond de Promotieprijs van de Kamer van Koophandel toegekend gekregen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De prijs is aan het museum toegekend als waardering ‘voor de geweldige impact’ die het museum heeft op het imago van Groningen. Van een provinciaal museum is het uitgegroeid tot een kunstinstituut van formaat. Het markante museumgebouw heeft volgens de Kamer internationale faam verworven.
Sinds de opening in het najaar van 1994 heeft het museum al ruim twee miljoen bezoekers getrokken, van wie meer dan de helft van buiten Noord-Groningen ‘Het is opmerkelijk dat de bezoekersaantallen na de beginjaren niet naar een lager niveau zijn gezakt. Nog steeds ligt het jaargemiddelde boven de 200.000’, stelt het Groninger Museum vast.
De Kamer van Koophandel heeft in haar overwegingen ook betrokken dat het museum het vestigingsklimaat voor bedrijven positief beïnvloedt. Volgens de Kamer spelen ‘zachtere’ vestigingsfactoren, zoals kunst en cultuur, bij de locatiekeuze een grotere rol dan meestal wordt aangenomen.
De promotieprijs bestaat uit een oorkonde en een bedrag van 5000 euro en is dinsdagavond overhandigd aan directeur Kees van Twist van het Groninger Museum.