nieuws

16 nov 2002, 00:12

Groninger Landschap onderzoekt visstand in Hoogezand

Het Groninger Landschap start in het gebied Leinwijk in Hoogezand – Sappemeer voor het tweede jaar een opmerkelijk onderzoek naar de visstand in het gebied. Het doel is om te bekijken welke vissen voorkomen in dit nog maar kort ingericht gebied en om te zien of nieuwe technische voorzieningen zoals de vistrap ook werken.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De monitoring start woensdag 13 november en eindigt op dinsdag 19 november 2002. Op twee locaties zijn fuiken geplaatst. De uitstroommonding van de vijzel bij de molen is afgesloten met een fuik. De vissen die met de vijzel ophoog gepompt worden, belanden in deze fuik. De tweede fuik vangt de vissen die door de vistrap weer naar het Zuidlaardermeer willen zwemmen. Gedurende een periode van zeven dagen worden de visfuiken elke dag door medewerkers van de Stichting Het Groninger Landschap geleegd.
Vorig jaar werd op beide locaties baars, paling, pos, kolblei en voorn aangetroffen. Een bijzonder vangst was een grote modderkruiper die op de rode-lijst van bedreigde vissoorten staat. De monitoring van dit jaar zal worden vergeleken met de bevindingen van 2001 en mogelijk worden er nu nieuwe soorten aangetroffen of grotere aantallen. De verwachting is dat met het ontwikkelen van onderwaterbegroeiing het aantal vissen en het aantal vissoorten zal toenemen.