nieuws

03 mei 2002, 00:12

Groninger Landschap koopt grond langs de zeedijk

Stichting Het Groninger Landschap heeft ruim zeventien hectare land aangekocht in de Negenboerenpolder ten noorden van Wierhuizen, bij Pieterburen. Het terrein ligt direct langs de zeedijk en wordt gebruikt voor brakwatervegetatie.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het Groninger landschap heeft de grond gekocht als compensatie voor het verdwijnen van soortgelijke gebieden in de provincie. Deze moest wijken voor plannen om de Groningse landbouw van zoet water te voorzien
Door deze nieuwe aankoop wordt het gebied ‘Deikum’ circa 40 hectare groot. Het Groninger Landschap mag in totaal 150 hectare achter de dijk aankopen om als brakwatergrond te bewaren. Rijk en Provincie betalen hieraan mee.