nieuws

28 mrt 2008, 20:08

Groninger joden en christenen steunen moslims

Groninger joden, christenen en moslims hebben een verklaring uitgegeven waarin ze gezamenlijk afstand nemen van de film van Geert Wilders.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

“Naar aanleiding van het naar buiten komen van de film Fitna van Geert Wilders willen we graag het volgende bericht doen uitgaan:

In Groningen kennen we al jaren een regelmatige ontmoeting van de besturen van de Joodse gemeente, de Raad van Kerken, het Evangelisch Contact Groningen en de beide moskeegemeenschappen: een Jodendom-, Christendom-, Islam-overleg (JCI). We treffen elkaar in één der eigen gebouwen of op het stadhuis.
De bedoeling is elkaar te leren kennen in ieders eigenheid, maar ook met onderling respect.


De benadering van de heer Wilders wil een karikatuur oproepen van Koran en Islam en het associëren met geweld en terreurdaden. In zo een benadering kunnen wij ons niet herkennen en vinden die ook geen recht doen aan onze Nederlandse waarden. We hebben veel te winnen bij het besef van onze onderlinge verbondenheid!”namens het JCI-overleg Groningen,
Gerard Lof, secretaris
e-mail: lofgroni@hetnet.nl