nieuws

20 jan 2010, 10:10

Groninger Forum organiseert debat in Groningen over zin en onzin van preventieve geneeskunde

Het Groninger Forum in oprichting organiseert aanstaande vrijdagavond een debat in de Openbare Bibliotheek over zin en onzin van preventieve geneeskunde. In de geneeskunde komt namelijk steeds meer nadruk te liggen op het voorkomen van ziektes. Belangrijkste instrumenten: het screenen of vaccineren van grote groepen mensen en interventies gericht op een gezondere leefstijl. Die instrumenten zijn niet onomstreden. Grootschalige vaccinaties (bijvoorbeeld tegen het HPV-virus bij jonge meisjes) en screeningsvoorstellen (bijvoorbeeld inzake prostaatkanker bij oudere mannen) leiden tot onrust en ongerustheid.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Hoe je het wendt of keert: die campagnes maken patiënten van mensen die gezond zijn. Het debat is op vrijdag 22 januari 2010 in de Bibliotheek Groningen, Oude Boteringestraat 18. De bijeenkomst begint om 20.00 uur. De toegang is gratis.

Naast screening en inentingsprogramma’s zijn er talloze pogingen van bedrijven, overheden en verzekeraars om hun werknemers, burgers en verzekerden tot een gezondere leefstijl te verleiden. Iedereen moet 30 minuten per dag bewegen, gezond eten, stoppen met roken, traplopen en fietsen. Goed idee? Effectief? Paternalistisch? Of bereiken deze pleidooien vooral de toch al bewust levende hoger opgeleide?
Op de achtergrond rijst de principiële vraag hoe de preventieve geneeskunde onze opvattingen over ziekte en gezondheid, over pech en eigen verantwoordelijkheid verandert. Mag het ons nog overkomen: gewoon even ziek zijn?

Een mooi panel buigt zich over deze vragen: Klasien Horstman, hoogleraar filosofie en public health in Maastricht, Rob Oudkerk, lector leefstijlverandering bij jongeren aan de Haagse Hogeschool, en verzekeraar Ruben Wenselaar van Menzis. Ook aanwezig: RUG-bedrijfsarts Peter Flach en GGD-arts Edward Mackenzie. UK-columniste Rosa Timmer geeft haar kijk op de zaak. Fitte vijftiger Hans Harbers leidt het debat.