nieuws

20 mei 2009, 10:10

Groninger Forum : nog steeds groot draagvlak onder bevolking, aldus B en W

De steun in de stad voor het Groninger Forum brokkelt niet af. Dat antwoordt het college van burgemeester en wethouder op vragen van de gemeenteraadsfractie van D66. Het Forum is een niet weg te denken onderdeel van de grootschalige vernieuwing van de Grote Markt, stellen B&W. “Voor de vernieuwing van de binnenstad is het draagvlak onder bezoekers, ondernemers, inwoners, investeerder en de gemeenteraad nog altijd even groot.” D66, voorstander van het Groninger Forum, ervaart echter een afbrokkelend draagvlak voor het Forum. Het stadsbestuur heeft de artikelen en brieven met kritiek op nut en noodzaak, de invulling en vormgeving in de krant ook wel gelezen, maar stelt dat er nog steeds veel draagvlak voor de ingreep in het stadscentrum is.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Referendum
“Veel brievenschrijvers lijken het vergeten te zijn”, antwoordt het college. “maar bijna veertig procent van de Stadjers ging op 29 juni 2005 bij het referendum naar de stembus. Van hen is een ruime meerderheid (53,4 procent) voor het plan een daarmee voorstander van de invulling van het Groninger Forum.” Het Forum is een ‘onlosmakelijk deel van het voorstel’, aldus B&W.
'Eerst zien, dan geloven'
“Groningers zijn van nature terughoudend en sceptisch”, verklaart het college de kritiek. “Eerst zien, dan geloven, is hier het credo. Dat gold voor het Groninger Museum, voor de Waagstraat, de Westerhaven en de Euroborg. Dat geldt nu ook voor het Forum.” Het college zegt vast te houden aan de uitgezette koers en te geloven in het bestaansrecht van het Groninger Forum.
Zuiderzeegelden
De plannen voor de oostwand van de Grote Markt en het Groninger Forum komen dit voorjaar in een beslissend stadium. De gemeenteraad moet dan een besluit nemen over het definitieve ontwerp, het bedrijfsplan van het Forum en de financiering. De gemeente draagt 31,25 miljoen miljoen euro bij aan de bouw van het Groninger Forum. Er is nog een tekort van 45 miljoen voor het hele plangebied aan de oostzijde van de Grote Markt. Dat tekort verwacht het college te kunnen dekken met subsidies (10 miljoen) en een bijdrage uit de Zuiderzeegelden van 35 miljoen euro.