nieuws

27 jan 2011, 09:09

Groninger Forum: meer commercie; Wijze Mannen mogen uitzoeken hoe

De Groningse gemeenteraad is gisteravond in meerderheid akkoord gegaan met het plan om een Commissie van Wijze Mannen onder leiding van Jan Terlouw in te stellen die moet kijken naar een meer commerciële invulling voor het Groninger Forum. De collegepartijen stemden er voor, maar onder meer VVD, CDA en Stadspartij geloven daar niet meer in. Het is allemaal ‘too little, too late’, aldus woordvoerder Arno Rutte namens de VVD. Maar deze kreeg vervolgens zelf stevige kritiek van van GroenLinks-raadslid Gijsbertsen die de VVD verweet niet consequent te zijn.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De oppositiepartijen hekelden onder aanvoering van Arno Rutte de koers van het college van B en W rond het Groninger Forum. ‘De wethouders Frank de Vries (PvdA) en Ton Schroor (D66) hebben in het verleden steeds gezegd dat het plan voor het Forum zo prima is. De VVD vond steeds dat er meer commercie in moest. En nu stellen die beide wethouders drie Wijze Mannen aan om te kijken hoe er meer commercie in kan komen. Ongeloofwaardig!’, aldus Arno Rutte. Hij diende een motie van wantrouwen in tegen beide wethouders, maar deze motie kreeg geen meerderheid.

Subsidie voor Bijenkorf


De fractie van de SP hekelde vervolgens het pleidooi van de VVD om meer commercie in het Groniner Forum te plannen. ‘Betekent dit dat De Bijenkorf er in moet? Maar wij zijn er als overheid toch niet voor om gebouwen te ontwikkelen voor De Bijenkorf en dit bedrijf te subsidiëren?’, zo vond hij. Hij vond het onnodig dat er nu een commissie van Wijze Mannen komt. ‘Overbodig en geldverslindend’, zo zei hij.

Provinciale subsidie


D66 gemeenteraadslid Jetze Luhoff begreep niets van de VVD. ‘U zou juist blij moeten zijn! De VVD heeft jaren aangedrongen op meer commercie. Nu komt er een commissie van Wijze Mannen om dit te onderzoeken die bovendien binnen drie maanden klaar moet zijn, en nu is het weer niet goed volgens de VVD!’, zo sneerde hij. Hij liet ook weten moeite te hebben met de rol van Provinciale Staten van Groningen die er niet mee instemmen dat Gedeputeerde Staten de 35 miljoen euro beschikbaar stellen.

‘Normaal gesproken moeten Provinciale Staten subsidievoorstellen van Gedeputeerde Staten goedkeuren. Dat klopt. Maar in dit geval gaat het niet om een provinciale Groningse subsidie maar om het beschikbaar stellen van Rijksgeld dat is toegezegd’, zo merkte hij op.

PvdA


PvdA fractievoorzitter Arjen de Rooij liet weten veel vertrouwen te hebben in de commissie van Wijze Mannen. ‘In denk dat die commissie goed is samengesteld. Het is een goede mening van specialismen op het gebied van commercie en cultuur. Ik ben er van overtuigd dat deze commissie antwoord zal kunnen vinden op de vraag hoe er meer commercie in het Groninger Forum kan komen’, zo betoogde hij.

(Het debat is terug te zien op video op de website van de gemeente Groningen:  http://groningen.raadsinformatie.nl/ )