nieuws

14 jun 2009, 20:08

Groninger Forum–lezingen over opgravingen Grote Markt van start in Martinikerk

Het Groninger Forum presenteert in samenwerking met de dienst RO/EZ van de gemeente Groningen vanaf vandaag, maandag 15 juni. een lezingenserie naar aanleiding van de opgravingen aan de oostzijde van de Grote Markt. De plaats van de opgravingen is een van de oudste plekken van de stad Groningen en tegelijk een locatie die door de plannen met de oostwand en de komst van het Groninger Forum een nieuwe impuls krijgt. Een plek dus waar oud en nieuw bij elkaar komt. De lezingen zijn gekozen vanuit dit perspectief en behandelen het onderwerp steeds vanuit historisch, actueel en toekomstig perspectief - met twee sprekers die elk ongeveer een halfuur spreken (of samen ongeveer een uur). Na afloop is er gelegenheid voor vragen en een drankje.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Maandag 15 juni: Gert Kortekaas & Peter-Michiel Schaap: Hoe stad Stad werd


Gert Kortekaas is stadsarcheoloog van de gemeente Groningen. In de eerste lezing van de serie vertelt hij over het ontstaan van het huidige stratenplan van Groningen. Hoe en waardoor is de lay-out van de stad gevormd? Hoe werd de stad rond 1100 Stad en hoe ontwikkelde Groningen zich tot circa 1600?
Peter-Michiel Schaap is architectuur- en stedenbouwhistoricus en coördinator van Platform GRAS.
Schaap loopt aan de hand van een tien- tot vijftiental stadsplattegronden door de stadsontwikkeling van Groningen van 1873 tot nu.

Maandag 22 juni: Frank de Vries & Beno Hofman: De toekomstige en vroegere bewoners van de oostzijde Grote Markt


Frank de Vries is wethouder ruimtelijke ordening van de gemeente Groningen. Op deze avond vertelt hij over het hele plan voor de oostzijde van de Grote Markt en gaat dieper in op onderdelen ervan, zoals het nieuwe onderkomen voor Vindicat, de nieuwe achterzijde van de Poelestraat, de Nieuwe Markt, de parkeergarage en fietsenkelder en uiteraard het Groninger Forum.
Beno Hofman is Groningens stadshistoricus. Hij zoomt in zijn verhaal in op markante bewoners van de oostzijde van voor 1945 en hun panden. Van Caspar de Robles, de Spaanse stadhouder van Groningen in de Tachtigjarige Oorlog tot Jan Evert Scholten, de bekende Groninger industrieel.

Vrijdag 3 juli: Bert Tuin & Bas van Kampen: Vondsten 2009


Bert Tuin is archeoloog bij de gemeente Groningen, Bas van Kampen de directeur van het Groninger Forum. Op de avond van de laatste opgravingsdag presenteren zij gezamenlijk in een ‘Tussen Kunst en Kitsch’-achtige setting de resultaten - voor zover bekend - van de opgravingen van 2009 in samenhang met de vondsten van vorig jaar. Het zal gaan over vondsten van bebouwing (bakstenen huizen of houten voorgangers), bestrating en eventuele resten van het vroegere kerkhof van de Martinikerk. Van Kampen zal specifiek ingaan op hoe de vondsten terug te vinden zullen zijn in de presentaties en de programmering van het Groninger Forum.

Lezingenserie Groninger Forum
Martinikerk
15 juni, 22 juni en 3 juli
Aanvang 20.00 uur
Gratis entree – aanmelden verplicht via administratie@groningerforum.nl

Groninger Forum
Het Groninger Forum wordt een ontmoetingsplaats en dynamisch centrum voor informatie, cultuur, actualiteit en geschiedenis. Het is een centrum van verdieping, educatie, ontspanning, debat en reflectie. Voordat het nieuwe gebouw van het Groninger Forum aan de oostkant van de Grote Markt in Groningen is gerealiseerd, worden al spraakmakende projecten georganiseerd waarin partijen van binnen en buiten het Groninger Forum participeren. Kijk voor meer informatie over het Groninger Forum op www.groningerforum.nl.