nieuws

25 mei 2009, 08:08

Groninger Forum levert Groningen veel geld op, aldus PvdA in hartstochtelijk pleidooi

‘’Met het de investeringen in de Oostzijde van de Grote Markt en het Groninger Forum gaan we geld verdienen voor de stad. De stad wordt er zo meteen sterker van in sociaal en economisch opzicht. Het Forum wordt een thuis voor en van de Groninger identiteit. Net zoals de Stadjers gaan we op een jonge manier om met onze geschiedenis en toekomst.’’: dat stellen fractievoorzitter Arjan de Rooij en Pvda-raadslid Huub van der Heijdt. Beide raadsleden leveren een hartstochtelijk pleidooi om het Groninger Forum wel te gaan bouwen. De PvdA fractie vindt het niet verstandig om juist in deze tijd van economische recessie het Groninger Forum niet te bouwen. Integendeel, juist nu in deze tijden heeft Groningen een investeringsimpuls broodnodig. Hieronder het PvdA betoog. Terug te vinden inde Digitale Stad Groningen (www.dsg.nl)

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

‘’In Groningen zijn we sinds heel lange tijd al bezig over de ontwikkelingen aan de Grote Markt en het Forum. Dit debat heeft intensieve momenten gekend met volksraadplegingen en prijsvragen, maar kent ook periodes van luwte waar achter de schermen hard wordt gewerkt aan de verdere invulling en iedereen steeds meer gespannen raakt over de nieuwe resultaten. Langzamerhand komen we die luwte weer uit en gaat de Gemeenteraad hier in juni een definitief besluit over nemen.

De PvdA vindt dat het Forum er voor de gewone Stadjer is. Geen cultuurpaleis voor de elite, geen aandachtstrekker om de westerling naar hier te krijgen, maar voor de gewone man in een van onze prachtige straten. De PvdA vindt het belangrijk te investeren in kennis, informatie en in onze eigen geschiedenis. We zijn een jonge, dynamische en eigenzinnige stad en daar past een plek bij die ons daar op verrassende, 21steeeuwse wijze mee laat kennismaken. Geen rijen met saaie boekenkasten meer, maar een nieuwe plek om kennis te delen, informatie uit te wisselen, als een plek waar de samenleving vorm krijgt. Het Forum die laat zien hoe we vandaag de dag willen werken of studeren, meningen met elkaar delen en elkaar ontmoeten. Wij zien het Forum als een plek van toegankelijke (volks)cultuur en als een baken van de Groninger cultuurhistorie.

De PvdA kiest voor investeren in ons stadshart. Wij zien een nieuwe Oostwand voor ons met monumentale winkel- en woongebouwen die passen bij ons historische binnenstad. Samen met het naar voren zetten van deze wand met 17 meter krijgt de Grote Markt weer iets van zijn vooroorlogse grandeur terug. Daarbij komen ook nog de nieuwe parkeergarages voor fiets en auto, die de parkeerproblemen oplossen die wij in dit deel van de binnenstad hebben. Het feit dat er een nieuw plein gemaakt gaat worden in een historische binnenstad als de onze is uniek: wij krijgen straks nieuwe woningen, winkels en bedrijven die twee voorkanten hebben, zowel aan de Grote Markt (met tram voor de deur) als aan de Nieuwe Markt, en datzelfde geldt voor de horeca aan de Poelestraat, met zo meteen aan twee kanten terrassen.

Van deze investeringen worden we wijzer. Niet alleen sociaal, maar ook economisch. Van elke euro die de gemeente investeert, krijgen we er meer dan vier voor terug. Ik economisch moeilijke tijden is dat zeer belangrijk. Het totale bedrag dat in dit deel van de stad gestoken wordt, is zo’n € 170 mln., minder dan één vierde komt van de stad. Het feit dat er zoveel wordt bijgedragen, tekent het geloof in de investeringen aan de Oostzijde. Heel wel besteed geld dus.

De PvdA kiest voor investeren waar het wat oplevert: voor winkels en horeca, voor de bereikbaarheid, voor werkgelegenheid en voor alle Stadjers, want het Forum laat zien waar Groningen voor staat.’’

 

www.dsg.nl