nieuws

17 apr 2008, 22:10

Groningse dromers bouwen honderd kisten op Grote Markt voor toekomst van Groningen

Maandagmiddag verrijst er een imposante fantasieconstructie op de Grote Markt. Het gaat om een bouwwerk van de organisatie New Grrunnen die alle inwoners van Groningen heeft opgeroepen de fantastie en creativiteit te gebruiken om op onorthodoxe wijze na te denken over de toekomst van de stad. De organisatie overlegt met het gemeentebestuur om bijzondere suggesties te gebruiken voor toekomstplannen voor de stad. New Grrunnen is een oproep aan de bevolking van Groningen ‘om zichzelf opnieuw uit te vinden en een plek te zoeken in deze wereld in beweging; een moment van bezinning op de 21ste eeuw en de toekomst van Stad en Ommeland.’

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

’ In de maanden februari, maart en april, gelijktijdig met de debatten over de nieuwe structuurnota, hebben we het Groninger publiek via een pamflet en verschillende media opgeroepen ideeën in te zenden voor New Grrunnen. Eerst werd de Groningers gevraagd te dromen over een utopisch Groningen. Vervolgens vroegen we ze de zelfstandige kracht van Groningen te verwoorden. Ten slotte werd gevraagd deze dromen en deze krachten samen te voegen tot plannen voor New Grrunnen. Na deze periode zijn we verder gegaan met werkgroepen en vijf thema's. Zo'n 50 experts uit het bedrijfsleven, de wetenschap en het culturele veld hebben in drie rondes gediscussieerd over de thema's; plaats, web, begrip, brein en kost.

Maandag 21 april presenteren we tussen 12.00 en 18.00 uur een impressie van wat er is besproken tijdens de denktanks en een selectie van de inzendingen die we hebben verzameld via de website en via interviews in de provincie. Om 15.30 worden deze dromen, ideeën en plannen aangeboden aan burgemeester Jacques Wallage en de Noordelijke overheden. Daarnaast wordt deel 1 van The city, the globe & .. vertoond. Pavlov medialab werkt in het kader van de Creatieve Stad aan deze documentaire waarin visionaire denkers wordt gevraagd te filosoferen en te dromen over mogelijke toekomstige steden.

En er wordt gebouwd!
Gedurende de hele middag wordt er met bijna 100 aardappelkisten en samen met het publiek gebouwd aan een groeiend en levend gebouw, als symbool voor de steeds veranderende omgeving waarin we leven.

Deze presentatie is geen eindpunt, maar juist een begin.
De komende weken gaan we onderzoeken hoe we verder kunnen met New Grrunnen.
Heb jij ideeën of wil je meedoen, kom maandag naar de Grote Markt of ga naar onze website www.newgrrunnen.gr en stuur ons een mail reageer@newgrrunnen.gr ‘’
www.newgrrunnen.gr