nieuws

04 aug 2001, 00:12

Groninger doet mee aan onderzoek naar wereldbevolking

De wereld zal aan het einde van deze eeuw minder dan tien miljard zielen tellen. De maximale schare van negen miljard zal omstreeks 2075 zijn bereikt. Dat is de prognose van een internationaal onderzoeksteam, waaraan ook Dr. Scherbov van de Rijksuniversiteit Groningen verbonden is.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het onderzoeksteam beschrijft hun bevindingen in de deze week verschenen editie van het wetenschappelijke tijdschrift Nature. De kans dat de groei van de wereldbevolking voor de eeuwwisseling stopt is 85 procent. De omvang wordt momenteel geschat op 6,1 miljard.
“Wij hanteren een andere manier van voorspellen dan de Verenigde Naties”, zegt dr. S. Scherbov die deel uitmaakt van het team van onderzoekers uit Oostenrijk, de Verenigde Staten en Nederland. “Wij geven een kansberekening terwijl andere instanties modellen volgen, waaruit dan verschillende varianten komen.”
Zo geeft het onderzoeksteam met een zekerheid van 60 procent aan dat de wereldbevolking de 10 miljard zielen in 2100 niet te boven gaat. De wetenschappers hebben verder becijferd dat de bevolking van China nog zeker tot 2040 zal toenemen. De kans is 50 procent dat dan het keerpunt is bereikt. In Europa zal dat later zijn. Dat heeft te maken met de gevolgen van immigratie, die ook in de prognoses zijn verwerkt. In het Europese deel van de vroeger Sovjetunie is dat moment al gepasseerd. “Er worden eenvoudigweg te weinig kinderen geboren om de sterftecijfers te compenseren”, zegt de uit Rusland afkomstige Scherbov, die sinds tien jaar in Groningen werkt. Hij maakt deel uit van de de SOM-onderzoekschool (Systeem, Organisatie, Management), die naast economisch en bedrijfskundig ook demografisch onderzoek verricht.
Tegen het einde van de eeuw zal de stabiele of afnemende bevolking sterk zijn vergrijsd. Momenteel is 10 procent van de wereldbevolking zestigplusser. Over vijftig jaar zal dat 22 procent zijn en tegen het einde van deze eeuw 35 procent. De vergrijzing is naar verwachting het sterkst in Japan en West-Europa. Rond 2100 zal daar nagenoeg de helft van de bevolking 60 jaar of ouder zijn. Enige maanden geleden spraken de Verenigde Naties de verwachting uit dat de wereldbevoking in 2050 uit 9,3 miljard mensen zou tellen. India zou volgens die becijfering China als volkrijkste land zijn gepasseerd. In een eerdere studie van de VN werd gesproken van een verdubbeling van de huidige wereldbevolking in 2100.