nieuws

04 jul 2013, 16:04

Groninger dijkgraaf Bert Middel wil nader onderzoek naar trillende dijken en damwanden

Dijkgraaf Bert Middel van waterschap Noorderzijlvest vindt dat er nader onderzoek moet komen naar de gevolgen van de aardbevingen op dijken. Dit naar aanleiding van het feit dat sensoren aantoonden dat de beving van gistermorgen in Garrelsweer zorgden voor trillingen van de dijk. Ook damwanden bij Groningen moeten beter worden onderzocht, om te voorkomen dat deze het zullen begeven.

In de provincie Groningen zijn zorgen over de gevolgen van aardbevingen in Noord-Groningen voor de dijken. Uit meetgegevens bleek woensdag dat de aardbeving van eerder die ochtend in Garrelsweer ervoor zorgde dat de Ommelanderzeedijk, op meer dan 35 kilometer afstand van het epicentrum, flink trilde.


Sensoren in de dijk lieten zien dat de beving zorgde voor trillingen die vergelijkbaar zijn met het effect van een vrachtwagen met 70 ton aan stenen aan boord die langs de dijk dendert. Dijkgraaf Bert Middel van het waterschap Noorderzijlvest wil dat het effect van een zwaardere beving, dichterbij een zwakke plek in een dijk, snel wordt onderzocht.


Minister Henk Kamp (Economische Zaken) liet woensdag weten dat zwaardere aardbevingen kunnen zorgen voor het verzakken van bijvoorbeeld dijken, maar dat bevingen niet zorgen voor uitval van ,,vitale infrastructuur''. Dijkgraaf Bert Middel vindt het te vroeg om conclusies te trekken en heeft er woensdag bij Kamp op aangedrongen om zwakke plekken in de dijken afzonderlijk te onderzoeken en de waterschappen daar beter bij te betrekken. ,,Het is veelzeggend dat de dijk op zo’n grote afstand al trilt'', vindt Middel.


Middel wil ook dat het effect van bevingen op zandlagen en damwanden beter wordt onderzocht. Damwanden beschermen bijvoorbeeld een persleiding in de dijk van het Eemskanaal tussen Groningen en Garmerwolde. Het hele rioolstelsel van Groningen komt daar op uit. ,,Als die damwanden het begeven, kan de hele rioolinhoud van de stad Groningen in het oppervlaktewater terechtkomen”, zegt Middel.

(Archieffoto: Noorderzijlvest.nl)

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door: