nieuws

05 mrt 2012, 10:10

Groninger bodembeweging verwacht record-aantal bevingen voor 2012

Sinds januari 2012 zijn er al weer vijftien aardbevingen in noord-Groningen omgeving geweest. Zoals het nu gaat, lijkt het erop dat het aantal bevingen dit jaar een record gaan vestigen. (77 bevingen in 2011). Dat meldt de Groninger Bodembeweging. Deze organisatie wil inwoners in noord-Groningen achter zich verenigen om zo sterker te staan in onderhandelingen over schade-regelingen als gevolg van de bodemdaling.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Volgens een woordvoerder van de organisatie zijn velen zijn zich er niet van bewust, hoeveel schade de bodemdaling kan toebrengen aan de woonomgeving en aan de huizen. “Groningen lijkt steeds meer last te gaan ondervinden van de delfstofwinning: aardbevingen, ongewenste effecten van de bodemdaling op de waterhuishouding, bij-effecten van de zoutwinning, gasopslag, CO2-opslag, laagfrequente geluiden door de NAM installaties. Er zijn ook wilde plannen met windmolens.


‘Het is op zichzelf een goede zaak als het Noorden gecompenseerd wordt voor schadelijke effecten van delfstofwinning maar het moet natuurlijk niet zo zijn dat met dit geld draagvlak wordt gekocht voor nog andere plannen. Den Haag trekt niet zo snel de beurs, dat hebben we in het verleden vaak genoeg meegemaakt. Dat de minister dit nu wel doet, kan niet anders betekenen dat hij vergaande plannen heeft met het Noorden.’’
 

‘’Het is daarom vooral nu zaak dat bewoners laten zien en horen dat er voor sommige dingen geen draagvlak is en dat sommige dingen anders moeten, zoals de afhandeling van schade door de gaswinning. De gaswinning gaat nog jaren duren en de zichtbare, maar zeker ook de onzichtbare gevolgen, worden steeds ernstiger. Te denken bv. aan het onderhoud van onze dijken en de noodzaak voor meer gemalen.’


De Vereniging Groninger Bodem Beweging komt op voor bewoners die last hebben van de gevolgen van de gaswinning. , aldus J. van der Knoop (voorzitter) en H. Groeneveld (secretaris). De vereniging telt inmiddels enkele honderden leden.
Meer informatie:

 www.groninger-bodem-beweging.nl