nieuws

25 okt 2014, 12:12

GBB wil uitkoopregeling voor bewoners aardbevingsgebied

De Groninger Bodem Beweging (GBB) wil dat er een door de NAM bekostigde uitkoopregeling komt voor bewoners van het Groningse aardbevingsgebied. Dat maakte de belangenorganisatie zaterdag bekend. Volgens de GBB zijn er veel Groningers die om dringende redenen moeten of willen verhuizen, maar dat niet kunnen omdat hun woning overkoopbaar is of fors in waarde is gedaald. Om deze mensen tegemoet te komen, moet er uitkoopregeling komen die vergelijkbaar is met die in het Noord-Brabantse dorp Moerdijk, zo bepleit de organisatie.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De woningen in Moerdijk zijn fors in waarde gedaald door de forse groei van de industrie in het dorp en de hinder die dit met zich meebracht. Om de bewoners te compenseren is een pakket aan maatregelen vastgesteld. Een daarvan maakt het voor bewoners mogelijk om hun woning voor 95 procent van de taxatiewaarde aan de gemeente te verkopen.


“Net als in de Moerdijkregeling dient de uitkoopregeling gepaard te gaan met investeringen in economische kansen en leefbaarheid”, aldus de GBB. “Dit om het vertrouwen van bewoners in de toekomst van de regio een steuntje in de rug te geven en de motivatie om te blijven te vergroten.”