nieuws

18 jun 2018, 09:09

Groninger Bodem Beweging boycot Kamercommissie

Groninger Bodem Beweging boycot Kamercommissie

De Groninger Bodem Beweging (GBB) gaat niet in op een uitnodiging om op 28 juni aanwezig te zijn bij een vergadering van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat van de Tweede Kamer, over de rol van de Nationaal Coordinator. Volgens Derwin Schorren, vicevoorzitter van de GBB worden inwoners van Groningen niet serieus genomen nu de meerderheid in de Kamer akkoord is gegaan met het voorstel van minister Wiebes om geplande versterkingsoperatie uit te stellen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het bestuur van de Groninger Bodem Beweging schrijft:

 

“Het Kamerdebat op 7 juni jl. over de gaswinning en de versterking in Groningen resulteerde in zo'n 10 moties over de versterking. De stemmingen op 12 juni lieten zien dat het huidige versterkingsbeleid van minister Wiebes voort kan worden gezet, wat betreft de meerderheid in de Tweede Kamer. Dit ondanks de schreeuw vanuit de regio, zowel bij bestuurlijke als maatschappelijke organisaties, dat de minister minimaal zijn afspraken na zou moeten komen. Met het door minister Wiebes geopteerde wachten op het advies van de Mijnraad - in de hoop dat er nieuwe dreigingsnormen komen - wordt impliciet een eventuele vertraging van de versterking van maanden, tot wellicht 1,5 jaar geaccepteerd.”

 

“De Kamer, met name de coalitiepartijen, lieten die schreeuw vanuit de regio voor wat ze was. En nu, nu de beslissende ruimte aan Wiebes is gegeven, is de Kamer nieuwsgierig hoe de regionale partijen over de versterking denken?! Volstrekt ongeloofwaardig.”

 

De bewoners in de aardbevingsregio worden volgens de Bovembeweging door de Tweede Kamer onvoldoende serieus genomen.

 

“Wij zijn in de toekomst bereid uitvoerig met de commissie van gedachten te wisselen over alle problemen vanwege de gaswinning, maar dan op een zorgvuldige wijze en voorafgaand aan het Kamerdebat”, aldus het bestuur van de Groninger Bodem Beweging