nieuws

04 jul 2012, 10:10

Groninger binnenstad podium Floriade

Als Groningen in 2022 de Floriade zou mogen organiseren, dan zal de binnenstad van Groningen voor een belangrijk deel als podium dienen voor het evenement. Onder andere de Martinikerk en het Hoofdstation worden ingericht als paviljoens. Dat valt op te maken uit het Bidbook dat deze week is overhandigd aan de Nederlandse Tuinbouwraad (NTR).

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het Suikerunieterrein moet het hoofdpodium worden, met als blikvanger de Suikerkas. Dit industrieel monument wordt met een hoge kas op het dak, omgebouwd tot levend Floriadelaboratorium. Dit laboratorium toont de wereld en de toekomst van de land-en tuinbouw. Daaromheen presenteren zich de thematische pijlers van de Floriade: Energy, Water, Food en Health.

Bloemen, bomen en planten ontbreken uiteraard niet. En die gaan via de Floriadeloper langs het Hoendiep de verbinding vormen met het tweede podium: de binnenstad van Groningen. Daar worden bestaande gebouwen belangrijke paviljoens, zoals de Martinikerk en de hal van het Hoofdstation. Maar ook is een prominente rol weggelegd voor het nog te bouwen Groninger Forum en het Infoversum. Ook de regio moet bij het evenement betrokken worden. Bezoekers moeten een bezoek kunnen brengen aan kwekers, telers en projecten in het ommeland.


De verwachting is dat het organiseren van de Floriade zo’n 77,3 miljoen euro moet gaan kosten. Het evenement zal uiteindelijk 77,4 miljoen euro opleveren, zo is de verwachting. De gemeente Groningen neemt daarvan 10 miljoen euro voor zijn rekening. De overige bedragen komen uit opbrengsten van kaartverkoop, horeca, parkeren (ruim 45 miljoen), bijdragen uit fondsen van Europa, Rijk, regio en provincies (10 miljoen) en 12 miljoen wordt betaald door founders en sponsors.


Naast groningen hebben ook Amsterdam, Almere en de regio Boskoop hun bidbook aan de NTR overhandigd. Op 28 augustus brengt de beoordelingscommissie van de NTR een bezoek aan Groningen.In oktober, tijdens de laatste week van de Floriade 2012 in Venlo, wordt duidelijk wie in 2022 de Floriade gaat organiseren.