nieuws

08 okt 2002, 00:12

Groninger bedenkt drijvende gevangenis

De Groninger ondernemer Bloemink komt met het plan van drijvende gevangenissen. Hij heeft zijn plan al voorgelegd aan de gemeenten Amsterdam en Rotterdam.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Burgemeester Opstelten van Rotterdam heeft al aan de minister van justitie laten weten dat hij in de drijvende gevangenis een goede oplossing ziet voor het cellentekort.
Het cellenblok, dat ondergebracht moet worden op een groot schip, kan tussen de 180 en 230 gedetineerden onderbrengen.
Vanwege de diepgang van het schip, komen volgens Bloemink alleen de havens van Rotterdam en Amsterdam in aanmerking als ligplaats. Hij zegt de boot uit het voormalige Oostblok te halen.