nieuws

09 sep 2002, 00:12

Groninger agenten altijd traceerbaar dankzij nieuw systeem

De Regiopolitie Groningen gaat als eerste korps in Nederland een nieuwe Australische elektronische plaatsbepalingtechniek inzetten. Het maakt gebruik van techniek, zoals die ook voor GSM-telefonie wordt gebruikt. In noodgevallen kan een politieagent in luttele seconden worden getraceerd. Het korps wil begin 2003 met de apparatuur aan de slag gaan. Het is globaal te zien als een lokale variant van het GPS-systeem, zoals dat nu ook door de politie wordt gebruikt. Dit systeem werkt met lokale ontvangers en niet met satellieten.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het zogeheten Quicktrak-systeem (QT) wordt door de Groningse vestiging van het Australische bedrijf QuickTrak op de markt gebracht en is inmiddels al jarenlang succesvol in gebruik bij de Australische politie. Het wordt inmiddels gebruikt in steden als Sydney, Mexico en Londen. ,,Voor de politie biedt het de mogelijkheid om de alleen op straat en buiten de auto opererende politiemensen te voorzien van een noodknop, die hun positie nauwkeurig bepaalt’’. Alarmoproepen zijn ook vanuit gebouwen te doen, wat bij apparatuur die via de satelliet communiceert niet kan. Het betekent een nieuwe mogelijkheid voor agenten om alarm te slaan als een situatie uit de hand loopt.
Een klein kastje zendt als het wordt geactiveerd een radiosignaal uit, dat door verschillende ontvangers wordt binnengekregen. Daardoor is een plaatsbepaling tot op enkele meters nauwkeurig mogelijk. Er wordt gezocht naar mogelijkheden de elektronica, zo groot als een lucifersdoosje, in te bouwen in de portofoons van het korps. Via computerschermen op het bureau is dan in een oogopslag te zien waar de politiemensen op een bepaald moment zijn. ,,Bij grootscheepse ordeverstoringen of massale evenementen is dit een groot operationeel voordeel’’. Het is zeker niet de bedoeling dat politiemedewerkers de hele tijd maar gevolgd worden, benadrukt het korps. Er zitten geen mensen zomaar naar een scherm te kijken. De regels van de privacywetgeving zijn van toepassing op het systeem dat Quicktrak in Nederland gaat invoeren. De gegevens van andere klanten van het systeem zijn net zo min zomaar toegankelijk voor politie en justitie als bijvoorbeeld GSM-gegevens.