nieuws

22 nov 2000, 00:12

'Groningen-Zuid kan maar beter meteen naar Haren!'

De discussie over de zuidelijke wijken in Groningen barst de komende tijd in volle hevigheid los. Op een speciale internetsite en tijdens discussieavonden kunnen de stadjers hun visie geven over dit deel van de stad. Dat is voor de gemeente van groot belang om haar beleid mede op te baseren. Men kan zelf ook stellingen inbrengen, zoals de stelling dat Groningen -Zuid maar beter meteen bij Haren gevoegd kan worden. Of Haren juist bij Groningen-Zuid.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Alle meningen worden verwerkt in de nog op te stellen stadsdeelvisie voor Groningen-Zuid. Gisteravond vond in de studio van OOG-tv een discussie plaats. Volgende week krijgt het debat op dezelfde plek een vervolg. Op 29 november vindt in Groningen-Zuid een inloopmarkt plaats, waar Stadjers ook hun mening kunnen spuien.
De speciale internetsite van de gemeente speelt een centrale rol. In het forum kunnen internetters reageren op verschillende stellingen. Wordt Groningen-Zuid bijvoorbeeld een yuppenbuurt? En moet het Europapark de hoogste prioriteit hebben? Alle reacties worden gebundeld en opgestuurd aan het college.
De discussie over Groningen-Zuid is de tweede in een rij. Het debat over de binnenstad is vorige maand afgerond en volgende maand zijn de noord-westelijke wijken zoals Vinkhuizen en Paddepoel aan de beurt. Wie mee wil praten kan surfen naar: