nieuws

13 mrt 2012, 21:09

Pittig debat op GIC over rol overheid; Pownews, subsidies en Stadspolitiek

In de GIC is een pittige polemiek aan de gang over de rol van de overheid. Dit naar aanleiding van het bericht over het feit dat Groningen steeds internationaler wordt. Volgens Stef is dat overdreven. “Groningen wereldstad? Welnee. Een boerenstadje dat toevallig heel veel studenten huisvest en daarom is er nog wat leven in de brouwerij’. En volgens Theo IJzerman is die reactie benepen en is er momenteel sprake van een bizarre tijdgeest waarin alles wat de overheid doet in een kwaad daglicht wordt geplaatst, en alles wat ondernemers doen geweldig zou zijn. En dat terwijl de Kredietcrisis juist is veroorzaakt door losgeslagen ondernemende bankiers. Wat vindt U? Hieronder eerst het bericht en daarna de discussies.
In de GIC is een pittige polemiek aan de gang over de rol van de overheid. Dit naar aanleiding van het bericht over het feit dat Groningen steeds internationaler wordt. Volgens Stef is dat overdreven. “Groningen wereldstad? Welnee. Een boerenstadje dat toevallig heel veel studenten huisvest en daarom is er nog wat leven in de brouwerij’. En volgens Theo IJzerman is die reactie benepen en is er momenteel sprake van een bizarre tijdgeest waarin alles wat de overheid doet in een kwaad daglicht wordt geplaatst, en alles wat ondernemers doen geweldig zou zijn. En dat terwijl de Kredietcrisis juist is veroorzaakt door losgeslagen ondernemende bankiers. Wat vindt U? Hieronder eerst het bericht en daarna de discussies.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Groningen wordt steeds meer een internationale stad. Wie wel eens door de binnenstad wandelt hoort ook steeds vaker Engels of andere talen. Er komen steeds meer internationale studenten, kenniswerkers en congressen met buitenlandse deelnemers. Groningen wil in haar beleid meer rekening gaan houden met deze internationalisering, en in verband daarmee begint er vandaag een groot congres.

 

Aanleiding vormt de wens van het Groninger college van B&W om het internationaliseringsbeleid van de stad te actualiseren. Daarnaast is voor veel culturele evenementen en internationale congressen een internationaal profiel van de stad van levensbelang. Tot slot wordt Europees projectgeld voor overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties steeds aantrekkelijker vanwege (dreigende) landelijke bezuinigingen. De vraag is hoe de gemeente op deze en andere ontwikkelingen kan en moet inspelen.

Onder de150 aanmeldingen bevinden zich naast beleidsmakers ook veel docenten, ondernemers, wetenschappers en studenten.

Plenaire sprekers zijn burgemeester Peter Rehwinkel, de rector magnificus van de Rijksuniversiteit Groningen Elmer Sterken en de wethouders Ton Schroor en Frank de Vries.