nieuws

10 sep 2012, 10:10

Groningen langzaam maar zeker ‘Healthy Ageing stad’

Noord-Nederland krijgt langzaam maar zeker bekendheid als dé ‘Healthy Ageing-regio’ binnen Nederland, en zelfs binnen Europa. Dat betekent niet dat in Noord-Nederland mensen langer en gezonder zouden leven dan elders, maar wel dat het streven om het Noorden te profileren als regio met veel wetenschappelijk onderzoek en bedrijvigheid op het gebied van “Healthy Ageing”, vruchten begint af te werken. Het streven naar die reputatie als top-healthy ageing-regio moet uiteindelijk leiden tot meer bedrijvigheid en werkgelegenheid. Dat betoogt directeur Ko Henneman van het Healthy Ageing Netwerk Noord-Nederland (HANNN) vandaag in een interview met GIC.nl.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het Healthy Ageing Netwerk is 2,5 jaar geleden opgericht, met als doel het Noorden meer op de kaart te zetten als regio waar veel wetenschappelijk onderzoek en bedrijvigheid is op het gebied van Healthy Ageing. Uiteindelijk moet dat leiden tot versterking van de noordelijke economie. GIC.nl vroeg Henneman wat er tot nu toe is terecht gekomen van deze mooie idealen en of Noord-Nederland in het algemeen en Groningen in het bijzonder al hebben kunnen profiteren van dit netwerk.


‘Noord-Nederland heeft veel instellingen waar men onderzoek doet naar oorzaken van ziekte en gezondheid, zoals de RUG, UMCG en de hogescholen. Bijna drie jaar geleden hebben we dit HANNN-netwerk opgericht, dat er voor moet zorgen dat we daar economisch gezien veel meer spin-off uit halen. Langzaam maar zeker kun je vaststellen dat dat begint te werken. Niet alleen in Den Haag gebruikt men het begrip Healthy Ageing, maar ook in Brussel worden wij nu als regio beschouwd met een krachtige Healthy Ageing sector. Wij proberen voor het Noorden net zo veel te gaan betekenen als het concept “Energy Valley”, vertelt Henneman.


ERIBA-gebouw


Het meest zichtbare visitekaartje voor Groningen als ‘Healthy Ageing-stad’ is het ‘ERIBA-gebouw’: het fraaie nieuwe rode gebouw aan de Ant. Deusinghlaan. Dat gebouw is eind vorig jaar officieel geopend. ERIBA (European Research Institute on the Biology of Ageing) is een onderzoeksinstituut waar topwetenschappers met hun onderzoeksgroepen fundamenteel onderzoek doen naar het verouderingsproces en ziekten die daarmee gepaard gaan. Dit instituut is slechts één van de vele voorbeelden van manieren waarop men in Groningen actief is op het gebied van Healthy Ageing. Het HANNN ziet het als haar taak om daarin een soort verband aan te brengen en te zorgen dat dit zichtbaar wordt en er zoveel mogelijk nieuwe bedrijvigheid uit gaat ontstaan.
 

Resultaten


‘Het begrip Healthy Ageing slaat op alle activiteiten die te maken hebben met het zo lang mogelijk gezond blijven van mensen. Dat is een zeer belangrijk thema voor Nederland met de vergrijzing in aantocht. Als je er voor kunt zorgen dat mensen langer gezond blijven, scheelt dat enorm in de zorgkosten. Zeker door aandacht voor preventie kun je in Nederland op termijn miljarden euro’s op zorgkosten besparen. Dus ook vanuit het Rijk heeft men er belang bij dat wij in het Noorden alle krachten bundelen om de kennis te vergroten om het gezond ouder worden te bevorderen.’
 

Het Healthy Ageing Netwerk Noord-Nederland wil de relevante kennis in het Noorden bundelen en koppelen aan ondernemers en bedrijvigheid. Er zijn vijf kernthema’s geformuleerd, met programmaleiders, die daarin deskundig zijn.


Het HANNN organiseert thematische bijeenkomsten en ‘business borrels’ om te bevorderen dat onderzoekers en ondernemers elkaar ontmoeten in de hoop dat dat leidt tot nieuwe bedrijven. In totaal zijn er meer dan honderd bedrijven en instellingen verbonden aan het HANNN.


‘Kijk: het zou mooi zijn wanneer dat allemaal zou leiden tot het ene na het andere nieuwe bedrijf, maar zo snel gaat het nu ook weer niet. Maar onlangs heeft een bedrijf in Leeuwarden 30 miljoen euro geïnvesteerd in nieuwe productiefaciliteiten voor voedingssupplementen. Volgens de directeur had dat ook te maken met de Healthy Ageing infrastructuur in het Noorden.’
‘In Assen heeft zich het bedrijf Alvimedica uit Turkije gevestigd nadat zij in contact kwamen met de voor hen relevante expertise in het Noorden.’


Start-ups


Het HANNN nam vorig jaar ook het initiatief tot het eerste Startup Weekend in Groningen. Dat was een weekend waarin mensen met leuke ideeën in 54 uur met hulp van tal van specialisten supersnel een nieuw bedrijf kunnen opzetten. Dat leidde tot de oprichting van veertien nieuwe bedrijven, waaronder het winnende ‘’End of Life Consultancy’. De Startup Weekends zijn overal ter wereld, maar in Groningen was het eerste en tot nu toe enige Startup Weekend gewijd aan één thema, Healthy Ageing. In november komt er opnieuw zo’n Startup Weekend in Groningen.

Business borrel


Het HANNN organiseert regelmatig business borrels, waar onderzoekers en ondernemers, maar ook beleidsmakers en bestuurders van de diverse overheidslagen elkaar kunnen treffen. Volgens directeur Henneman komen er telkens 100 tot 120 mensen, en zijn er behalve in Groningen nu ook dergelijke netwerkborrels van start gegaan in Leeuwarden en (binnenkort) in Emmen.


Een andere positieve ontwikkeling is dat zowel ‘Den Haag’ als ‘Brussel’ Noord- Nederland nu officieel als ‘Healthy Ageing’ regio bestempelen, zelfs kandidaat voorbeeldregio, waardoor deskundigen uit Noord-Nederland ook mee kunnen praten over de plannen voor nieuwe subsidiestromen.
‘Dat is toch een belangrijke ontwikkeling. Want tot voor kort had iedereen het eigenlijk vooral over Leiden als stad waar ze zijn gespecialiseerd in Life Sciences. Dankzij het HANNN wordt nu veel breder erkend dat Noord-Nederland ook een top-cluster is op dit terrein.’

Samenwerken

‘Wat wij doen zou je misschien het beste kunnen samenvatten in drie woorden: samenwerken, samenwerken en samenwerken. Dat geeft goed aan dat wij willen proberen om veel meer rendement te halen uit de bestaande instellingen die hier al lang gevestigd zijn en dat het Noorden zich veel zelfbewuster presenteert op dit gebied. De kennis leidt tot kunde, en de kunde leidt tot kassa’.


Scandinavië


Die samenwerking gebeurt ook met andere netwerken, zoals het ScanBalt netwerk. Meer dan tweeduizend bedrijven, 120 investeerders, 73 universiteiten en andere kennis- en zorginstellingen uit Scandinavië, Polen, Duitsland en de Baltische Staten werken daarin samen. Vanuit de Hanzegedachte hoort Noord-Nederland daarbij. Dat heeft er o.a. toe geleid dat het jaarcongres van deze organisatie in 2014 (jubileumjaar van de RUG) naar Groningen komt.